ออมสิน จัดให้!! รีไฟแนนซ์บัตรเครดิตจากสถาบันการเงินอื่น ดอกเบี้ยต่ำ 8.5% ต่อปี

15

ธนาคารออมสิน บรรเทาผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้ถือบัตรเครดิต เพื่อให้มีเงินหมุนเวียนใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เปิดรับรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต วงเงิน 10,000 – 100,000 บาท ชำระต่ำสุด 2.5%   ของวงเงินอนุมัติ ผ่อนนาน 48 เดือน ฟรีค่าธรรมเนียมใช้วงเงินตลอดการผ่อนชำระ คิดดอกเบี้ยต่ำสุด 8.5% ต่อปี   เริ่มแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของประชาชนรวมถึงกลุ่มผู้ถือบัตรเครดิต อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายจากบัตรเครดิตที่คิดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรมเนียมต่างๆ สูง ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการผ่อนชำระลดลง ธนาคารออมสินซึ่งภารกิจหลักสำคัญที่มุ่งเป็นกลไกส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศและสอดคล้องกับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ สงครามการค้า และภัยแล้ง รวมถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (Covid-19) ซึ่ง ธปท.ได้ขอความร่วมมือสถาบันการเงินเฉพาะกิจเร่งพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนและเสริมสภาพคล่องแก่ผู้ที่มีศักยภาพ เพื่อให้มีกระแสเงินสดเพียงพอในการดำเนินชีวิตประจำวัน ธนาคารออมสินจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาดังกล่าว ด้วย สินเชื่อบัตรเงินสด GSB Refinance สำหรับผู้ที่ต้องการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตจากสถาบันการเงินต่างๆ มายังธนาคารออมสิน เพื่อลดค่