แม็คโคร ร่วมเสวนาวิชาการ มาตรฐานผักผลไม้ปลอดภัยเพื่อคนไทยสุขภาพดีกับ อย.

7

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย นางจุฑารัตน์ พัฒนาทร ผู้อำนวยฝ่ายประกันคุณภาพ ห้การต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  ในโอกาสเยี่ยมชมบูทจัดแสดงผักผลไม้ปลอดภัยของแม็คโคร ภายในงานมาตรการผักผลไม้ปลอดภัย เพื่อคนไทยสุขภาพดี From Farm to Table (For Healthy Consumer) ที่คณะกรรมการอาหารและยา จัดขึ้นเพื่อชี้แจงมาตรการและรูปแบบการจัดการผักผลให้มีความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค พร้อมกันนั้นแม็คโครยังได้รับเชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากการควบคุมความปลอดภัย การนำระบบการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิต โดยใช้เทคโนโลยี QR Code  ผ่านเวทีเสวนาทางวิชาการร่วมกับภาคส่วนอื่น ๆ  โดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธาณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้ประกอบการผลิตและนำเข้าผักผลไม้สด รับฟังจำนวนมาก ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อเร็วๆ นี้