แม็คโคร ร่วมเสวนาวิชาการ มาตรฐานผักผลไม้ปลอดภัยเพื่อคนไทยสุขภาพดีกับ อย.

21

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย นางจุฑารัตน์ พัฒนาทร ผู้อำนวยฝ่ายประกันคุณภาพ ห้การต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  ในโอกาสเยี่ยมชมบูทจัดแสดงผักผลไม้ปลอดภัยของแม็คโคร ภายในงานมาตรการผักผลไม้ปลอดภัย เพื่อคนไทยสุขภาพดี From Farm to Table (For Healthy Consumer) ที่คณะกรรมการอาหารและยา จัดขึ้นเพื่อชี้แจงมาตรการและรูปแบบการจัดการผักผลให้มีความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค พร้อมกันนั้นแม็คโครยังได้รับเชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากการควบคุมความปลอดภัย การนำระบบการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิต โดยใช้เทคโนโลยี QR Code  ผ่านเวทีเสวนาทางวิชาการร่วมกับภาคส่วนอื่น ๆ  โดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธาณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้ประกอบการผลิตและนำเข้าผักผลไม้สด รับฟังจำนวนมาก ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อเร็วๆ นี้