ไทยสมายล์ แจ้งยกเลิกเที่ยวบินเข้า-ออกประเทศจีนชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1-29กุมภาพันธ์ 2563

53

นางชาริตา ลีลายุทธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยสมายล์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งผลให้ขณะนี้ปริมาณผู้โดยสารในเที่ยวบินจากกรุงเทพฯไปยังเมืองต่างๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการยกเลิกการเดินทางของกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนทั้งหมด รวมทั้งเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ สายการบินไทยสมายล์มีความจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบินทั้งขาเข้าและออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้ง 3 เส้นทางบิน ได้แก่ กรุงเทพ-ฉงชิ่ง กรุงเทพ-ฉางซา และกรุงเทพ-เจิ้งโจว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 29 กุมภาพันธ์ 2563 นี้

สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบินในวันดังกล่าว ทางสายการบินได้อำนวยความสะดวกโดยการคืนเงินเต็มจำนวน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากผู้โดยสารยังคงมีความประสงค์ที่จะเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว สายการบินฯ จะดำเนินการโอนย้ายท่านไปในเที่ยวบินของสายการบินพันธมิตร ผู้โดยสารสามารถติดต่อสอบถามและทำรายการได้ที่ Call Center โทร 1181 หรือ +662-118-8888 ตลอด 24 ชั่วโมงหรือ อีเมล[email protected]