วันพฤหัสบดี 7 ธันวาคม 2023
หน้าแรก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับรางวัล WIPO Prize และเหรียญรางวัลจากผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมในการเข้าร่วมแสดงและประกวดสิ่งประดิษฐ์ในเวทีนานาชาติ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สร้างชื่อเสียง ได้รับรางวัล WIPO Prize และเหรียญรางวัลจากผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรม

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สร้างชื่อเสียง ได้รับรางวัล WIPO Prize และเหรียญรางวัลจากผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรม

นายพชร ทองลิ้ม สังกัดศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์, ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง และ พว.สาวิตรี สุราทะโก สังกัดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (1)

เรื่องล่าสุด

กองบก.แนะนำ