วันเสาร์ 2 ธันวาคม 2023
หน้าแรก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับรางวัล WIPO Prize และเหรียญรางวัลจากผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมในการเข้าร่วมแสดงและประกวดสิ่งประดิษฐ์ในเวทีนานาชาติ นายพชร ทองลิ้ม สังกัดศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์, ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง และ พว.สาวิตรี สุราทะโก สังกัดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (1)

นายพชร ทองลิ้ม สังกัดศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์, ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง และ พว.สาวิตรี สุราทะโก สังกัดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (1)

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สร้างชื่อเสียง ได้รับรางวัล WIPO Prize และเหรียญรางวัลจากผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรม

เรื่องล่าสุด

กองบก.แนะนำ