กลับมาแล้ว ! Agri-Food Tech Expo Asia หรือ AFTEA 2023

32

งาน Agri-Food Tech Expo Asia ครั้งที่ 2 กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ในเดือนตุลาคมนี้ ที่จาการ์ตาและกรุงเทพฯ พร้อมเดินหน้าในอุตสาหกรรมระดับเอเชีย

กลับมาอีกครั้งกับงาน Agri-Food Tech Expo Asia หรือ AFTEA 2023 งานจัดแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารแห่งภูมิภาคเอเชีย โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายนนี้ ที่ Sands Expo & Convention Centre ประเทศสิงคโปร์

ผู้แทน Constellar Exhibitions Pte Ltd ผู้จัดงาน AFTEA 2023 เปิดเผยว่า ภายในปี พ.ศ. 2573 มีการคาดการณ์ว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีแนวโน้มในการบริโภคคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนการบริโภคทั่วโลก อีกทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังเป็นแหล่งผลิตอาหารขนาดใหญ่และมีเกษตรกรรายย่อยอาศัยอยู่ราว 450 ล้านคน ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการผลิตอาหารในภูมิภาคถึงร้อยละ 80 ในสภาวะเช่นนี้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจำเป็นต้องเพิ่มกิจกรรมเพื่อช่วยผลักดันการสร้างรายได้ของเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารในระดับนานาชาติ และเพิ่มการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อการันตีความยั่งยืนของภูมิภาคในอนาคต ทั้งนี้ AFTEA มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นแรงบันดาลใจและช่วยสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับท้องถิ่น มีข้อมูลที่ครบถ้วนในการตัดสินใจ รวมทั้งช่วยผลักดันสร้างความร่วมมือ โอกาส และวิธีแก้ปัญหาร่วมกันในภูมิภาค

เมื่อปี 2565 ที่ผ่านมา Constellar ได้จัดงานด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารร่วมกับสมาคมการเกษตรเยอรมัน (German Agricultural Society หรือ DLG) ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 6,000 คน จากกว่า 66 ประเทศ และผู้แสดงสินค้า 163 รายจาก 24 ประเทศ พร้อมกับพาวิลเลี่ยนระดับนานาชาติ จาก 9 ประเทศ ได้แก่ แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี อินโดนีเซีย อิสราเอล เกาหลีใต้ สิงคโปร์ เนเธอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ ยังมีการจับคู่ประชุมทางธุรกิจกว่า 500 ราย และมีแซนด์บ็อกซ์เซสชั่น (Sandbox session) ซึ่งเป็นเวทีนำเสนอนวัตกรรมใหม่ล่าสุด 55 หัวข้อ ในช่วงงานดังกล่าวอีกด้วย โดยงานแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารแห่งภูมิภาคเอเชีย หรือ AFTEA 2023 นั้น มีจุดมุ่งหมายในการสร้างแรงผลักดันด้วยแนวคิด ‘การปรับปรุงระบบนิเวศของอาหารเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน’ โดยเจาะลึกใน 3 ประเด็นที่สำคัญ อันได้แก่ นวัตกรรม ความยั่งยืน และความปลอด ภัย เพื่อสำรวจวิธีการ และเทคโนโลยี ที่จะปรับปรุงการผลิตอาหารในทุกขั้นตอนและแง่มุม รวมทั้งยกระดับห่วงโซ่อุปทานการผลิต สำหรับคนรุ่นใหม่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไป

โรดโชว์ระดับภูมิภาค ณ กรุงจาการ์ตาและกรุงเทพมหานคร

ในการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดงาน AFTEA 2023 ในเดือนตุลาคมนี้ ผู้จัดงานได้มีการจัดโรดโชว์ ระดับภูมิภาคในกรุงจาการ์ตา (ประเทศอินโดนีเซีย) และกรุงเทพมหานคร (ประเทศไทย) โดยเป็นการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร แก่สื่อมวลชนและผู้สนใจ ก่อนการจัดงานใหญ่ที่ประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้โรดโชว์ดังกล่าวยังเพิ่มโอกาสสำหรับกลุ่มธุรกิจ และผู้เชี่ยวชาญในตลาด ตลอดจนผู้นำอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร รัฐบาล และชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกจากประสบ การณ์ตรงและสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารร่วมกันในประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ ประเทศไทยและอินโดนีเซียได้รับเลือกให้เป็นประเทศเจ้าภาพของโรดโชว์ที่กำลังมีขึ้น เนื่องจาก เป็นหนึ่งในสามประเทศชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ภาคเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารมีส่วนร่วมสูงสุดต่อ GDP และการจ้างงาน โดยภาคเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารของอินโดนีเซียนั้นครองตำแหน่งอันดับหนึ่งเป็นผู้นำในปัจจุบันทั้งยังมีบทบาทที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการเกษตรและอาหารของโลกในอนาคตอีกด้วย ขณะที่ประเทศ ไทยก็ได้เร่งแผนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลทั่วประเทศสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรในท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) การเกษตรอัจฉริยะ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) และการปรับปรุงธุรกิจการเกษตร

• จาการ์ตา (อินโดนีเซีย): 2 สิงหาคม (10.00 น. – 14.00 น. ตามเวลา Western Indonesian Time) ที่โรงแรม JS Luwansa, Rasuna Said Kuningan South Jakarta วิทยากรประกอบด้วย Adhi S. Lukman ประธาน GAPMMI, Insan Syafaat ผู้อำนวยการบริหา PISAgro, โฆษกจากกระทรวงเกษตร และโฆษกจากกระทรวงการวางแผนพัฒนาแห่งชาติ (BAPPENAS)

• กรุงเทพฯ (ประเทศไทย): 23 สิงหาคม (14.00 – 16.00 น. ตามเวลาประเทศไทย) ที่ Grand Center Point, Terminal 21 วิทยากรประกอบด้วย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ดร.ดาเรศร์ กิตติโยภาส นายกสมาคมสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย และโฆษกสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

ไฮไลท์งาน AFTEA 2023

ไฮไลท์ของงาน AFTEA ในปีนี้ มีทั้งการแสดงผลงาน Living Lab เวทีนำเสนอนวัตกรรมในรูปแบบแซนด์บ็อกซ์ และโอกาสในการจับคู่ธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวของ Culinary Lab และ Founders’ Hub ซึ่งเป็นการสาธิตผลิตภัณฑ์ ที่เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักธุรกิจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามละเอียดเพิ่มเติมได้ในเร็ว ๆ นี้

AFTEA เป็นงานสำคัญที่เป็นส่วนหนึ่งของ Singapore International Agri-Food Week (SIAW) จัดโดย Temasek และ Singapore Food Agency (SFA) โดยได้รับการสนับสนุนจาก Economic Development Board (EDB), Enterprise Singapore (ESG) และ Singapore Tourism Board (STB) และ สมาคมการค้าที่ให้การสนับสนุน AFTEA 2023 ได้แก่ Singapore Manufacturing Federation (SMF), French Chamber of Commerce in Singapore (FCCS), Singaporean-German Chamber of Industry and Commerce (SGC), APAC Society for Cellular Agriculture (APAC-SCA), สภาธุรกิจแคนาดา-อาเซียน, The Indonesian Food & Beverage (GAPMMI), Partnership for Indonesia’s Sustainable Agriculture (PISAgro), และ Japan Association for Cellular Agriculture (JACA)

ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Agri-Food Tech Expo Asia ได้ที่ agrifoodtechexpo.com