โฆษณาชาไอเดียน่ารัก สร้างโรงแรม “ผึ้ง” เพื่อให้ตระหนักว่าผึ้งสำคัญกับดอกไม้แค่ไหน

399

Taylors-of-Harrogate-Grand-Beedapest-Hotel-1020x610

บ้านจิ๋วสีชมพูหวานที่เห็นนี้ไม่ใช่บ้านตุ๊กตาแต่อย่างใด มันคือ “โรงแรมผึ้ง” ซึ้งเป็นไอเดียของโฆษณาผลิตภัณฑ์ “ชาดอกไม้” ยี่ห้อหนึ่งที่อยากให้ทุกคนเห็นความสำคัญของผึ้งที่ปัจจุบันเริ่มมีจำนวนลดลงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เป็นพิษ และเนื่องจากดอกไม้จำเป็นต้องอาศัยผึ้งเพื่อผสมเกสร จึงเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรโดยตรง เพราะการติดผลของพืชผลหลายชนิดต้องอาศัยแมลงผสมเกสรที่มีประสิทธิภาพอย่างผึ้ง ซึ้งจะทำให้ดอกไม้มีเกสรที่ดี ดังนั้นผึ้งก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างดีด้วยเช่นกัน