เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป รับมอบตราสัญลักษณ์ SHA จาก ททท. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในโรงภาพยนตร์

7

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ผ่านการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Healthy Administration (SHA) ประเภทโรงภาพยนตร์ พร้อมรับมอบตราสัญลักษณ์ (SHA) จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเชิงรุกขั้นสูงสุด อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติที่มาใช้บริการภายในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ทุกสาขา สำหรับพิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Healthy Administration (SHA) ได้รับเกียรติจากคุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบตราสัญลักษณ์ให้แก่ คุณสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)

ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึงตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) ที่มอบให้บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ครั้งนี้ว่า “ในนามของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มามอบตราสัญลักษณ์ในโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Healthy Administration (SHA) เพื่อการันตีและร่วมยืนยันถึงมาตรฐานสุขอนามัยให้กับโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขา ซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติสามารถมั่นใจในความปลอดภัยเมื่อเข้ามารับชมภาพยนตร์ค่ะ”

ด้าน สุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ