กสอ. เร่งฟื้น “ผปก. สินค้าของฝาก” รับดีมานด์การท่องเที่ยว แนะทริค 3P เสริมศักยภาพกิจการใหม่

11

กสอ. เปิดผลสำเร็จ “แม่เอย” ต้นแบบ ผปก. “ปรับแนวคิด” พาธุรกิจ-พนง. รอด ! ผ่านโมเดล “แตกกอผู้ประกอบการ” เพิ่มโอกาสทำธุรกิจ สร้างรายได้ให้สถานประกอบการและพนักงาน

25 มิถุนายน 2563 – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งช่วยผู้ประกอบการสินค้าของฝาก เพื่อสร้างรายได้หล่อเลี้ยงชุมชน ผ่านโมเดล “แตกกอผู้ประกอบการ” ฟื้นฟูวิสาหกิจให้ดีพร้อมใน 90 วัน โชว์ผลสำเร็จ “แม่เอย” ต้นแบบผู้ประกอบการที่ปรับแนวคิด พาธุรกิจและพนักงานรอด พร้อมแนะทริค 3P เสริมศักยภาพกิจการใหม่ ได้แก่ 1. Product DIProm ผลิตภัณฑ์ที่ดีพร้อม พัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับความต้อง การของผู้บริโภค ภายใต้ขอบเขตราคาและคุณภาพที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึง 2. Process DIProm กระบวนการที่ดีพร้อม ผ่านการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเสริมศักยภาพการผลิต เพื่อยกระดับกระบวนการบริหารจัดการการผลิตให้มีศักย ภาพมาตรฐาน และ 3. Platform DIProm ตลาดที่ดีพร้อม ใช้โซเชียลมีเดียขยายตลาดเพิ่มยอดขาย โดยปรับสู่การจำหน่ายในแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น รองรับนโยบายทราเวลบับเบิล จากรัฐบาล ซึ่ง กสอ. มีผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำในทุก ๆ กระบวนการ

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากนโยบายเที่ยวปันสุขของรัฐบาลที่เน้นกระ ตุ้นภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจฐานราก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จึงมีแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประกอบการสินค้าของฝาก เพื่อเป็นการสร้างรายได้ขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน ภายใต้มาตรการฟื้นฟูอุตสาหกรรมให้ดีพร้อมใน 90 วัน เพื่อช่วยเหลือ 1 ใน 4 กลุ่มเป้าหมายอย่าง “วิสาหกิจชุมชน” ที่พึ่งพาการท่องเที่ยวในการสร้างรายได้เป็นหลักให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ หลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย ด้วยสถานการณ์ที่ผ่านมา มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 นับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ “การท่องเที่ยว” หนึ่งในจิ๊กซอว์ทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก โดยมูลค่าทางเศรษ