เทสโก้ โลตัส รับซื้อผลไม้ไทยเพิ่มกว่า 50% ขยายช่องทางจำหน่ายจากร้านใหญ่ สู่ร้านเอ็กซ์เพรส รวม 2,000 สาขาทั่วประเทศ

16

29 เมษายน 2563 – เทสโก้ โลตัส ช่วยเกษตรกรไทยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถส่งออกผลผลิตไปต่างประเทศ โดยในปีนี้เทสโก้ โลตัส จะรับซื้อผลไม้ฤดูกาลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 50% พร้อมขยายช่องทางการจำหน่ายสู่ร้านเทสโก้ โลตัส ทุกรูปแบบ รวมทั้งเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส รวมทั้งหมด 2,000 สาขาทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์ ให้ลูกค้าได้รับประทานผลไม้อร่อย ในราคาคุ้มค่า จากร้านค้าใกล้บ้านหรือส่งตรงถึงบ้าน

นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า “เทสโก้ โลตัส มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้มีรายได้ที่เป็นธรรมและยั่งยืน โดยช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้มีโครงการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงโดยไม่ผ่านคนกลาง ทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง ส่วนลูกค้าก็ได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย จากวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เกษตรกรเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก เนื่องจากไม่สามารถระบายผลผลิตได้ในต่างประเทศ ส่งผลให้มีผลผลิตล้นตลาด จึงเป็นที่มาของการร่วมมือระหว่างเทสโก้ โลตัส กับกระทรวงพาณิชย์ในการรับซื้อผลไม้ตามฤดูกาลจากเกษตรกรเพิ่มขึ้นอีกกว่า 50% และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายนอกเหนือจากเทสโก้ โลตัส สาขาใหญ่ ไปสู่เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรสทั้ง 1,600 สาขาทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์ ซึ่งโครงการนี้เป็นไปตามพันธกิจ 3 ประการของเทสโก้ โลตัส ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่จะช่วยให้ลูกค้าและประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาที่คุ้มค่า และสนับสนุนชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งรวมถึงเกษตรกรด้วย”