“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” รวมพลังพันธมิตรคนโฆษณา เปิดตัวแคมเปญ “โควิดไม่มีขา”

10

“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” รวมพลัง พันธมิตรคนโฆษณา ประกอบด้วย “สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย”  “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” “สิงห์ คอร์เปอเรชั่น” “อะเดย์” “เดอะ สแตนดาร์ด” “ไทยแลนด์ โควิด19 ดิจิทัล กรุ๊ป” “ทศกัณฐ์ฟิล์ม” “วีจีไอ โกลบอล มีเดีย” “ออมนิคอม มีเดีย กรุ๊ป” และ “ไลน์ ประเทศไทย” จัดทำแคมเปญ “โควิดไม่มีขา” ผลิตคลิปวิดีโอ 5 เรื่อง ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย มีพลังที่จะทำให้คนสนใจ นำไป ปฏิบัติตาม และเผยแพร่ต่อ เพื่อสกัดการระบาดของโรคโควิด-19

นายรติ พันธุ์ทวี นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กล่าวว่าแคมเปญ โควิดไม่มีขา เกิดจากการที่ประชาชนบางกลุ่มละเลย ไม่ปฏิบัติอย่างจริงจัง ในเรื่องการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การอยู่บ้าน และการแยกตัวเองออกจากสังคม ซึ่งเป็นวิธีที่จะช่วยป้องกันการระบาดของโรคโควิด–19 ได้ นอกจากนี้ หลายคนยังไม่ทราบชัดเจนว่าหากป่วยแล้วจะต้องทำอย่างไร แม้ว่าจะมีหลายหน่วยงานออกมาให้ข้อมูล แต่ข้อมูลและการสื่อสารในโลกโซเชียลที่มีมากเกินไปก็ทำให้ประชาชนสับสนไม่ทราบว่าจะเชื่อใครดี ด้วยเหตุนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงร่วมกับพันธมิตรคนโฆษณา มาร่วมกันทำแคมเปญนี้ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตัวให้ถูกต้องในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคโควิด–19

แคมเปญโควิดไม่มีขา จะเน้นเนื้อหาหลัก 3 หัวข้อ คือ ชักชวนให้มีวินัยในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing) ชักชวนให้มีวินัยในการกักตนเอง (Self Isolation) และการปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันของ