‘ไทยจีนพี่น้องกัน’กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่ ศอ.บต.

14

Mr. Ma Fengchun กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่า ในวันที่ชาวจีนมีความทุกข์ยากและประสบปัญหาโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 พี่น้องภาคใต้และชาวไทยได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือในยามยากเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา วันนี้สถานการณ์ในประเทศจีนดีขึ้นแล้ว ขอบคุณรัฐบาลไทย และพี่น้องชาวไทย โดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เมื่อทราบข่าวว่า มีพี่น้องคนไทยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า จึงสั่งเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็น เพื่อมอบแก่กระทรวงสาธารณสุขของไทยเมื่อช่วงเดือนมีนาคม และจะนำมามอบให้แก่โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงาน