ผู้บริหารห้องอาหารโซเฟียร่วมกับบริษัท โซเฟียอินเตอร์ฟู้ด จำกัด ส่งมอบอาหารให้แก่แพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ สถาบันบำราศนราดูร

18

คณะผู้บริหารห้องอาหารโซเฟีย ร่วมกับ บริษัท โซเฟียอินเตอร์ฟู้ด จำกัด ได้มอบอาหารกล่อง จำนวน 200 กล่อง และอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน จำนวน 500 ซอง ให้แก่ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ สถาบัน บำราศนราดูร เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ ให้กับผู้ปฎิบัติหน้าที่ทุกท่านในวิกฤตสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้น