ASAP พลิกวิกฤติ COVID-19 เป็นโอกาสทางธุรกิจรถยนต์ให้เช่า รับพฤติกรรมผู้บริโภคหันเช่ารถขับเอง

10

‘ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์’ หรือ ASAP ผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะยาวแบบครบวงจร รถยนต์ให้เช่าระยะสั้นและรถยนต์ให้เช่าพร้อมคนขับภายใต้แบรนด์ asap (เอแซ็ป) มองวิกฤติ Covid-19 เป็นโอกาสทางธุรกิจรถยนต์ให้เช่า ชี้เทรนด์ผู้บริโภคเปลี่ยนหันมาใช้รถเช่าสั้นจากผู้ประกอบการที่มีการบริหารงานแบบมืออาชีพ พร้อมเพิ่มมาตรการดูแลความสะอาดรถทุกคันหลังใช้งาน สร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า พร้อมยื่นดีลที่ดีให้ลูกค้าเร่งต่อสัญญารถเช่าระยะยาว มั่นใจจะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า

นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASAP ผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะยาวแบบครบวงจรสำหรับลูกค้านิติบุคคล รถยนต์ให้เช่าระยะสั้นและรถยนต์ให้เช่าพร้อมคนขับภายใต้แบรนด์ asap (เอแซ็ป) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ที่เป็นปัจจัยกดดันและส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ที่ทำให้เกิดการชะลอตัวในหลายภาคธุรกิจ เช่นเดียวกับกลุ่มธุรกิจรถยนต์ให้เช่าของไทยที่มีผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าว ในขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ หลังพบว่าพฤติกรรมผู้บริโภคหันมาใช้บริการรถยนต์ให้เช่าจากผู้ประกอบการที่มีแบรนด์สินค้าที่น่าเชื่อถือและมีการจัดการที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่การใช้บริการเกี่ยวกับความป