เร่งลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการเผาศพผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อร้ายแรง ให้แก่วัดทั่วกรุงเทพฯ

9

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่มีประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการจัดการศพผู้ป่วยซึ่งเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อติดต่อร้ายแรง กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการจัดการศพผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อติดต่อร้ายแรงแก่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม 50 สำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต เพื่อให้สามารถลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจกับวัดที่มีเผาศพและชาวชุมชนได้อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

สำหรับแนวทางที่กรุงเทพมหานครใช้ในการจัดการศพผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อติดต่อร้ายแรง มีดังนี้ 1.บุคลากรที่สัมผัสกับศพ ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการแพร่กระจายเชื้ออย่างเคร่งครัด 2.หากจะฉีดยาศพต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง บุคลากรสวม PPE อย่างครบถ้วน 3.ถุงบรรจุศพทำด้วยวัสดุกันน้ำ เช็ดด้านนอกด้วยแอลกอฮอล์ 70% ก่อนนำออกจากห้องผู้ป่วย 4.เก็บศพในตู้เย็นแช่ศพ 5.ญาติหลีกเลี่ยงการสัมผัสศพ หากต้องสัมผัสศพให้ทำความสะอาดในทันที 6.หากต้องทำการชันสูตรศพ ควรทำในห้อง Negative pressure (ความดันภายในห้องน้อยกว่าความดันภายนอก) 7.อุปกรณ์ที่ใช้กับศพให้ถือเป็นมูลฝอยติดเชื้อ ให้ปฏิบัติตามแนวทางอย่างเคร่งครัด และแนวทางการจัดการศพ มีดังนี้ 1.เจ้าหน้าที่จัดการตกแต่งศพ ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลให้เหมาะสม 2.ห่อศพด้วยผ้าพลาสติก 2 ชั้น หรือถุงซิปห่อศพ 2 ชั้น และผิดผนึกด้วยแถบกาวด้านหน้าบริเวณซิป