เลขาธิการ ศอ.บต. เน้นย้ำผู้นำศาสนาในพื้นที่ จชต.สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส COVID-19

6

สำหรับสถานการณ์โดยรวมของ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา สตูล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีมาตรการในการเฝ้าระวังและรับมือการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส Covid-19 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งตัวเลขของผู้ติดเชื้อยืนยันในพื้นที่จังหวัดปัตตานีมีจำนวน 27 คน จังหวัดยะลามีจำนวน 24 คน จังหวัดนราธิวาสมีจำนวน 6 คน จังหวัดสงขลามีจำนวน 18 คน และจังหวัดสตูลยังไม่พบผู้ติดเชื้อ รวมในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผู้ป่วยยืนยันทั้งสิ้น 75 คน และยังไม่พบผู้เสียชีวิต  ล่าสุด ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในฐานะ หน่วยงานที่จัดตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการและแก้ปัญหาผลกระทบโรคโควิด-19 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดย พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เน้นย้ำและเร่งให้ผู้นำศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้ปฏิบัติตามประกาศของจุฬาราชมนต