โซนี่ไทย ร่วมกับ ศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง จัดนิทรรศการภาพถ่าย 3Krung x Sony Alpha University Camp ครั้งที่ 2

19

นางสาวลีลนา เพียรพิริยะ ผู้จัดการแผนกการตลาดอาวุโสผลิตภัณฑ์ดิจิตอลอิมเมจจิ้ง(ที่ 2 จากซ้าย) และ นายธเนศ จารุธรรมวงศ์ ผู้จัดการแผนกการตลาดผลิตภัณฑ์กล้องดิจิตอล(ที่ 1 จากซ้าย) บริษัท นางสาวลีลนา เพียรพิริยะ ผู้จัดการแผนกการตลาดอาวุโสผลิตภัณฑ์ดิจิตอลอิมเมจจิ้ง(ที่ 2 จากซ้าย) และ นายธเนศ จารุธรรมวงศ์จำกัด ร่วมกับ นายบุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง(ที่ 2 จากขวา) และ นายสมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์ ผู้อำนวยการศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุงฝ่ายวิชาการ(ที่ 1 จากขวา) เปิดนิทรรศการภาพถ่าย 3Krung x Sony Alpha University Camp ครั้งที่ 2 (โครงการสามกรุง และโซนี่ อัลฟ่า ยูนิเวอร์ซิตี้ แคมป์) ที่จัดแสดงผลงานภาพถ่ายของนิสิต นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาจาก 14 สถาบันการศึกษาที่สนใจการถ่ายภาพทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมเรียนรู้ฝึกฝนกับวิทยากรช่างภาพมืออาชีพ รวมทั้งได้จัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ที่ได้ผ่านการคัดเลือก เพื่อสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนที่มีความสนใจ และรักการถ่ายภาพได้ฝึกฝนทักษะ แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการถ่ายภาพเพื่อพัฒนาฝีมือสู่ระดับมืออาชีพในอนาคต โดยนิทรรศการ “3Krung x Sony Alpha University Camp” ครั้งที่ 2 ได้เปิดให้ผู้สนใจได้เยี่ยมชม ณ บริเวณผนังโค้ง ชั้น 3 – 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน ในระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2563

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

  1. นายธเนศ จารุธรรมวงศ์ ผู้จัดการแผนกการตลาดผลิตภัณฑ์กล้องดิจิตอล บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด
  2. คุณลีลนา เพียรพิริยะ ผู้จัดการอาวุโสแผนกการตลาดผลิตภัณฑ์ดิจิตัล อิมเมจจิ้ง บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด
  3. นายบุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง
  4. นายสมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์ ผู้อำนวยการศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง ฝ่ายวิชาการ