“วาโก้” ชวนคนไทยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วยการ “บริจาคบราเก่า”เพื่อนำไปเผาอย่างถูกวิธี กับโครงการ “วาโก้บราเดย์บราเก่าเราขอ” ปี 9

23

ปัจจุบันปัญหาฝุ่นจิ๋ว PM 2.5ที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ได้กลายมาเป็นวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่เราทุกคนหลีกเลี่ยงได้ยากการแยกขยะหรือสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีถือเป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆ ที่เราทุกคนทำได้ เพื่อช่วยกันลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนและฝุ่นพิษ PM 2.5 โดยเฉพาะขยะพลาสติกใกล้ตัวอย่าง “บรา” ไอเท็มสำคัญสำหรับผู้หญิงที่ใช้วัสดุส่วนใหญ่ผลิตจากโพลีเมอร์หรือที่เรียกว่าพลาสติก ส่งผลให้ “บรา 1 ตัว ต้องใช้เวลาย่อยสลายนานกว่า 400 ปี”

จึงเป็นที