มาสเตอร์การ์ดแต่งตั้ง ซาฟดาร์ คาน เสริมทัพรุกสู่ความเป็นผู้นำยุคดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

17

25 กุมภาพันธ์ 2563มาสเตอร์การ์ด ประกาศแต่งตั้ง ซาฟดาร์ คาน ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Division President for Southeast Asia Emerging Markets) เพื่อผลักดันการเติบโตสู่ยุคดิจิทัลเสริมทัพด้วยกำลังสำคัญที่มีอยู่เดิมจาก ไอลีน ชูว ผู้จัดการประจำประเทศไทยและเมียนมาร์

เนื่องด้วยศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย เมียนมาร์ กัมพูชาและลาว ซึ่งเป็น 6 ประเทศใน14 อันดับแรกของประเทศตลาดเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูงของโลก[1]มาสเตอร์การ์ดจึงได้จัดตั้งตำแหน่งใหม่ขึ้นเพื่อช่วยให้ทีมมาสเตอร์การ์ดในประเทศเหล่านี้สามารถเข้าถึงโอกาสภายใต้ความหลากหลายในภูมิภาคได้ดีขึ้น ภายใต้การนำของคุณซาฟดาร์จะทำให้มาสเตอร์การ์ดเติบโตด้านบริการกลุ่มลูกค้าปัจจุบันและผู้เล่นฟินเทครายใหม่ในตลาดด้วยระบบดิจิทัลรวมทั้งสร้างและสานต่อความร่วมมือกับภาครัฐในประเทศนั้นๆ การปรับโครงสร้างและเน้นความเป็นผู้นำในประเทศเหล่านี้เป็นการเสริมความมุ่งมั่นของมาสเตอร์การ์ดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เศรษฐกิจและประชากรกำลังเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลอย่างรวดเร็ว

มาสเตอร์การ์ดได้มุ่งเน้นการให้บริการด้านการชำระเงินที่ดีที่สุดแก่กลุ่มธุรกิจ ลูกค้า พันธมิตรด้านดิจิทัล และโครงการสมาร์ทซิตี้ในประเทศไทย ความรู้และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการชำระเงินของคุณซาฟดาร์จะเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้การร่วมงานกับพันธมิตร การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ และการนำแบบแผนการดำเนินงานที่ดีที่สุดจากทั่วทั้งภูมิ