เริ่มแล้ว มหกรรมลูกหนังชายแดนใต้ PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 20 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

77

สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อเป็นรากฐานของการสร้างความสามัคคี และความสมานฉันท์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด รวมถึงสร้างความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะเปิดโอกาสให้ได้แสดงฝีเท้า มีการพัฒนาจนได้ร่วมการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น ในปีนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 236 ทีม จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และจังหวัดสตูล โดยทีมชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเหรียญทอง และเงินรางวัล 100,000 บาท

ทั้งนี้ การแข่งขันการแข่งขันฟุตบอล PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 20 จะเริ่มแข่งขั้นตั้งแต่วันนี้ 19 กุมภาพันธ์ 2563 จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2563 โดยใช้ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 61 วัน ซึ่งจะใช้สนามในการแข่งขันแบ่งเป็น 3 สนาม ประกอบด้วย สนามโรงเรียนสรตียะลา สนามโรมเรียนเทศบาล 6 วัดเมืองยะลา และสนามวิทยาลัยเทคนิคยะลา ซึ่งการเปิดสนามนัดแรกในวันนี้ มีทีมจากเทศบาลอำเภอบาเจาะ พบกับทีม แอลทีวิส ยะลา เป็นทีมแรกในการเปิดสนาม ท่ามกลางกองเชียร์ของแต่ละทีมมาร่วมชมและกำลังใจอย่างล้นหลาม