ศอ.บต.ร่วมกับชมรมชาวไทยเชื้อสายจีน จ.นราธิวาส จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจ และความเชื่อมั่นให้กับชาวไทยเชื้อสายจีน

10

โดยกิ