ศอ.บต.ร่วมกับชมรมชาวไทยเชื้อสายจีน จ.นราธิวาส จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจ และความเชื่อมั่นให้กับชาวไทยเชื้อสายจีน

82

โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีนายเอกรัฐ หลีเส็น  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนายอิสระ ละอองสกุล  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต., ประธานชมรมเชื้อสายจีนจังหวัดนราธิวาสประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ท่ามกลางประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมกว่า 500 คน

ในการนี้ พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บตกล่าวว่า การได้เห็นภาพบรรยากาศในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ เพราะพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส มีทั้งหมด 5,600 กว่าคน โดยทุกคนที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้ ล้วนอยู่ด้วยความรัก ความอบอุ่น และสังคมพหุวัฒนธรรม ถึงแม้ช่วงที่ผ่านมาจะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ และทำให้มีการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินหลายอย่าง แต่ทุกคนก็ยังอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมอันหลากหลาย อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ไปเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้น จะต้องดีขึ้นเป็นลำดับ เพราะเราทุกคนจะร่วมกันพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดสันติสุขต่อไป

ด้านประชาชนเชื้อสายจีนจังหวัดนราธิวาสที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ต่างกล่าวด้วยความซาบซึ้งในครั้งนี้ว่าขอขอบคุณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ให้ความสำคัญแก่ประชาชนทุกคน โดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน ที่ได้จัดกิจกรรมดี  แบบนี้ขึ้น เพื่อให้เราทุกคนได้มาร่วมพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนยังได้ให้กำลังใจเพื่อให้เราทุกคนเข้มแข็ง และใช้ชีวิตในพื้นที่อย่างมีความสุขตลอดไป

สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการแสดงจากนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อาทิ การแสดงขับร้องเพลงภาษาจีน ภาษาไทย การแสดงดนตรีกุมปังและการแสดงรำไทยจีน โดยทุกกิจกรรมเป็นการแสดงของน้อง  เยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งบ่งบอกได้ว่าจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดที่อยู่ท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรม ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข นอกจากนี้ในกิจกรรมจะได้ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้ว ยังได้รับความสนุก และความอรรถรสด้านความบันเทิงตลอดทั้งงานในยามค่ำคืนแห่งความอบอุ่นในครั้งนี้อีกด้วย