ซัมซุงจัดค่าย Future Career Bootcamp ซีซั่น 2 แนะนำเทคโนโลยี AI-Big Data-Automation

6

7 กุมภาพันธ์ 2563 – ในยุคที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วในทุกด้าน ส่งผลให้การใช้ชีวิตของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ มีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีก็ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตในรูปแบบเดิม รวมไปจนถึงการประกอบอาชีพของคนในสังคม หลายอาชีพถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักรกล หลากหลายทักษะที่ฝึกฝนกันมาอย่างยาวนานกลับไม่ได้รับความสำคัญ เพราะมีเทคโนโลยีและระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาแทนที่ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมที่ติดตามข้อมูลด้านเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิดจึงได้สานต่อค่าย Samsung Future Career Bootcamp Season 2 เพื่อมอบความรู้ให้เด็กและเยาวชนไทยได้รู้จักกับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลก ผลักดันให้นักเรียนได้ค้นหาตัวตน เลือกเส้นทางอาชีพในอนาคตของพวกเขา และพร้อมรับมือโลกอนาคตที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างกว้างขวาง ตามวิสัยทัศน์ ‘มุ่งสร้างพลังคน มุ่งสร้างอนคตที่ดีร่วมกัน’ หรือ ‘Together for Tomorrow! Enabling People’ ซึ่งถือเป็นวิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของซัมซุงทั่วโลก

ในครั้งนี้ซัมซุงยกเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต ทั้งจักรกลอัติโนมัติ (Automation) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent) และ Big Data มาอธิบายให้เด็กๆ เข้าใจถึงบทบาทของเทคโนโลยีเหล่านี้ที่จะมีต่อตลาดอาชีพในอนาคตอันใกล้ โดยกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นให้เด็กและเยาวชนไทย ได้คิดถึงความท้าทายที่พวกเขาจะต้องพบเจอในอนาคต ซัมซุงในฐานะบริษัทที่ทำโครงการด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นเป็นทั้งความท้าทายและโอกาสของเยาวชนไทย หากเด็กๆ มีการเตรียมความพร้อมที่ดีก็จะสามารถพัฒนาไปสู่อาชีพเป้าหมายในอนาคตได้ตามที่หวัง

นายวาริท จรัณยานนท์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรม ซัมซุงทราบถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมมาโดยตลอด การให้การศึกษากับเยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อให้พวกเขาสามารถรับมือกับอนาคต เป็นเรื่องสำคัญที่ซัมซุงพยายามขับเคลื่อนตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา โดยได้ดำเนินผ่านโครงการเพื่อสังคมด้านการศึกษาต่างๆ รวมถึง Samsung Career Discovery ‘ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ’ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มุ่งให้เด็กไทยค้นพบศักยภาพตัวเอง และสามารถวางแผนเลือกอาชีพเป้าหมายได้ตามที่หวังไว้ ผ่านการทำแบบทดสอบพหุปัญญา (Multiple Intelligences) และรับ