สวทช. จัดงาน ตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ปี 63

81

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงาน “ตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร” ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 8 – 9 มกราคม 2563 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ และสร้างความสนุกสนานผสมผสานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชนผ่านฐานกิจกรรมที่มีมากกว่า 10 สถานี

ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า งานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้มาในหัวข้อ “สนุกคิด วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ตอบโจทย์แนวคิดการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 บนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน กำหนดจัดงาน 2 วันระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2563 โดยมีนักเรียนละแวกใกล้เคียงในจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 4,300 คน จาก 14 โรงเรียนภายในงานประกอบด้วยฐานกิจกรรมที่มีพร้อมทั้งความสนุกสนานและสอดแทรกความรู้ เช่น ฐาน “สนุกคิดกับนักวิทย์น้อยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ที่ไม่เพียงตอบโจทย์แนวคิดพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 แต่ยังตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติด้วย โดยสถานีนี้จะแบ่งออกเป็นสถานีย่อย เช่น สถานีลดโลกร้อน ที่สอนให้เยาวชนได้รู้จักและตระหนักถึงสาเหตุ รวมถึงผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อน พร้อมสอดแทรกวิธีการป้องกันภาวะโลกร้อนที่ทำได้อย่างหลากหลายวิธี นอกจากนี้ยังมีสถานีคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ที่ปลูกฝังให้เยาวชนได้รู้จักประเภทของขยะและถังขยะ เรียนรู้การจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและได้ความรู้ถึงวิธีการแยกขยะที่เป็นมลพิษ

.ญ.กชพร สติอนันต์ หรือ น้องขวัญ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนธัญวิทยา (ตงมิ้น) จ.ปทุมธานีเล่าถึงคามรู้สึกเข้าร่วมกิจกรรมว่า นอกจากความสนุกสนานแล้วยังได้รับความรู้มากมาย เช่น การได้รู้จักขยะแต่ละประเภทว่าแบบใดคือขยะที่เป็นพิษ รวมถึงวิธีการแยกทิ้งขยะที่ถูกต้องตามประเภทของขยะนั้น ซึ่งความรู้นี้สามารถนำกลับไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีทั้งที่บ้าน และที่โรงเรียนของตนเองด้วย

อีกหนึ่งฐานกิจกรรมที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน ได้แก่ สถานีการจัดสวนขวดขนาดเล็ก ที่สอนให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องการจัดสวนขวด รู้จักชนิดของของพืชไม่มีดอก (พืชชั้นต่ำ) ที่ใช้ในการจัดสวนขวด การดูแลต้นไม้ในระบบปิด และยังเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ลองจัดสวนในภาชนะขนาดเล็กเป็นของที่ระลึก

โดย .ช.ทรงชัยนนท์ ประเสริฐศิลป์ หรือน้องจิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี เล่าถึงความรู้สึกว่า ประทับใจฐานจัดสวนขวดเป็นพิเศษ เนื่องจากที่บ้านมีต้นไม้ที่ปลูกไว้จำนวนมาก ซึ่งการมีต้นไม้จำนวนมากทำให้อากาศสดชื่น จึงทำให้ตนเองรักการปลูกต้นไม้ และอยากให้ประเทศไทยมีต้นไม้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งการเข้าร่วมฐานกิจกรรมนี้ทำให้ตนเองได้รู้จักต้นไม้และวิธีการดูแลต้นไม้มากขึ้นกว่าเดิม

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแสนสนุกจากหน่วยงานพันธมิตร และผู้ร่วมสนับสนุนอีกมากมาย เช่น กิจกรรม Coding ไขรหัสปริศนา พิชิตมหาสมบัติ จากสำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำริฯ ที่สอนให้รู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมโดยใช้ บัตรคำสั่ง รหัสคำสั่ง เพื่อค้นหารหัสลับในการเปิดกล่องปริศนา เพื่อตามล่าสมบัติที่ซ่อนอยู่ และกิจกรรมถุงผ้านาโนรักษ์โลก ที่ให้เยาวชนได้ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการลงบนกระเป๋าผ้าที่เคลือบสารนาโนกันนํ้า กันฝุ่น จากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. ซึ่งนอกจากจะได้เรียนรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ ได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วยังได้รับกระเป๋าผ้านำกลับไปใช้ เป็นการลดการใช้ถุงพลาสติกอีกด้วย