สวทช. จัดงาน ตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ปี 63

13

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงาน “ตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร” ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 8 – 9 มกราคม 2563 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ และสร้างความสนุกสนานผสมผสานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชนผ่านฐานกิจกรรมที่มีมากกว่า 10 สถานี

ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า งานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้มาในหัวข้อ “สนุกคิด วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ตอบโจทย์แนวคิดการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 บนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน กำหนดจัดงาน 2 วันระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2563 โดยมีนักเรียนละแวกใกล้เคียงในจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 4,300 คน จาก 14 โรงเรียนภายในงานประกอบด้วยฐานกิจกรรมที่มีพร้อมทั้งความสนุกสนานและสอดแทรกความรู้ เช่น ฐาน “สนุกคิดกับนักวิทย์น้อยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ที่ไม่เพียงตอบโจทย์แนวคิดพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 แต่ยังตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติด้วย โดยสถานีนี้จะแบ่งออกเป็นสถานีย่อย เช่น สถานีลดโ