TOT QuickPay จ่ายไว ใช้สะดวกตอบโจทย์ชีวิตทันสมัย

182

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการโทรคมนาคม และดิจิทัลชั้นนำของประเทศ เปิดตัวบริการใหม่ TOT QuickPay หรือ “จ่ายบิลด่วน” ชำระค่าบริการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ง่ายๆ ตลอด 24 ชม. ตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตของคนไทยในยุคดิจิทัล

ปฎิเสธไม่ได้เลยว่าเมื่อโลกหมุนเข้าสู่ยุคดิจิทัล รูปแบบการใช้ชีวิต หรือความเป็นไปของสิ่งต่างๆ รอบตัวต่างก็ขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยจังหวะที่เร็วขึ้น เราสามารถเข้าถึงสิ่งที่ต้องการได้รวดเร็วขึ้น สื่อสารกันได้ง่ายขึ้น และสะดวกสบายยิ่งขึ้น ด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ทุกวัน ส่งผลให้ทุกคน ไปจนถึงภาคธุรกิจต่างๆ ต้องปรับตัวให้ทันกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปเพราะหนึ่งในนั่นยังรวมถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายที่เปลี่ยนไปด้วยดังนั้น ทีโอที หนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการโทรคมนาคม และดิจิทัลมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลและตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของคนไทยอยู่เสมอ จึงพัฒนาระบบการชำระเงินออนไลน์TOT QuickPay หรือ “จ่ายบิลด่วน”ขึ้น เปลี่ยนการชำระค่าบริการของคุณให้เป็นเรื่องง่าย เพียงแค่เข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.tot.co.th/eservice และเลือก TOT QuickPay หรือ “จ่ายบิลด่วน” เท่านี้ก็สามารถชำระได้ทั้งบริการโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์มือถือรายเดือนและอินเทอร์เน็ตจากทีโอที ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม นอกจากนี้ยังปลอดภัย สามารถเข้าระบบใช้งานได้ตลอด 24 ชม. โดยไม่ต้องเป็นสมาชิก ตอบโจทย์วิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ที่ไม่มีเวลา แต่ยังสามารถชำระค่าบริการได้ตรงเวลาโดยที่ไม่ต้องพลาดเรื่องราวสำคัญในชีวิต

เปิดประสบการณ์การชำระเงินแบบอนาคตได้ง่ายๆ คลิกเลยที่ www.tot.co.th

https://www.tot.co.th/eserviceหรือhttps://www.facebook.com/TOTPublic/videos/380265979542216/?permPage=1