กว่าจะเป็น “ค่ายรากแก้ว” ความตั้งใจของรุ่นพี่ สู่การเรียนรู้ของรุ่นน้อง

82

“รอยยิ้ม และเสียง ‘อ๋อ’ ของน้องๆ  เป็นสิ่งที่ทำให้เราอิ่มใจว่าการทำงานหนักของพวกเราได้สร้างความรู้และความสนุกให้กับน้องๆ” นายญาณวร ชื่นชม หรือ ออมสิน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานค่ายโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ รากแก้ว” ครั้งที่ 31 กล่าวด้วยความภาคภูมิใจที่น้องๆ สนุก และได้ความรู้จากกิจกรรมที่เขาและพี่ๆ ค่ายรากแก้วทุกคนร่วมแรงร่วมใจทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้น้องๆ ได้รับความรู้ แรงบันดาลใจ และความประทับใจอย่างที่เขาเคยได้รับตอนเป็นน้องค่ายเมื่อ 4 ปีที่แล้วพูดถึงความภูมิใจที่ได้เห็นรอยยิ้ม ความสนุกของน้องๆ ซึ่งก็ช่วยให้พี่ค่ายอย่างเขาหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง

น้องออมสิน นายญาณวร ชื่นชม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกชีววิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานค่ายครั้งที่ 31

 

ค่ายรากแก้วจัดโดยองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 31 จัดขึ้น ณ โรงเรียนลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการสนับสนุนของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มีเป้าหมายหลักคือเสริมทักษะและความรู้ของเยาวชนในการเรียนวิชาในสาขาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เกิดความสนใจที่จะศึกษาต่อและประกอบอาชีพในสาขานี้ในอนาคต โดยมีน้องๆ มัธยมศึกษาปีที่ 5 และปีที่ 6 จากโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศทั้งหมด 211 คน เข้าร่วม โดยมีนิสิตนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอื่นๆ 90 คน ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง

ตลอดระยะเวลา 8 วัน น้องๆ จะได้รับความรู้ผ่านกิจกรรมวิชาการและสันทนาการที่สอดแทรกความรู้ อาทิ ‘ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์’ เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับด้านฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และ 13 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ‘6 ฐานมหัศจรรย์’ กิจกรรมเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นการลงมือปฏิบัติและเชื่อมโยงเนื้อหาในวิชาต่างๆ เข้ากับปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษในกิจกรรม ‘Human Spelling Bee’ ไปจนถึงกิจกรรมสันทนาการที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ เช่น กีฬาสีรากแก้ว ละครค่าย และกิจกรรมแนะแนวอาชีพ ซึ่งมีทีมนักธรณีวิทยาปิโตรเลียมของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต ร่วมให้ความรู้และตอบคำถามน้องๆ เกี่ยวกับสายงานปิโตรเลียมอีกด้วย