เฟดเอ็กซ์จัดกิจกรรม FedEx Cares พัฒนาคุณภาพศูนย์การเรียนรู้ในไทย

105
(บรรยายภาพ) นางสาวจีน่า แกลวิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย (กลาง) ร่วมกิจกรรม FedEx Cares พร้อมกับอาสาสมัครจากเฟดเอ็กซ์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยเด็กข้ามชาติ จังหวัดสมุทรสาคร

กรุงเทพฯ (6 กันยายน 2562) – เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx Express) บริษัทในเครือเฟดเอ็กซ์ คอร์ป ซึ่งเป็นผู้ขนส่งแบบด่วนรายใหญ่ที่สุดของโลก จัดกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย เพื่อบูรณะห้องสมุดและจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ณ.ศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยเด็กข้ามชาติ จังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้โครงการเพื่อสังคม “เฟดเอ็กซ์ แคร์ส” (FedEx Cares)

อาสาสมัครจากเฟดเอ็กซ์กว่า 40 คนได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ช่วยกันทาสีห้องสมุดและห้องเรียน ร่วมบริจาคหนังสือ และเงินสำหรับจัดซื้อสิ่งของที่จำเป็นสำหรับนักเรียน อาทิเช่น เตาประกอบอาหารในโรงอาหารนักเรียนและถังขยะรีไซเคิล เป็นต้น กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสังคมระดับนานาชาติ “เฟดเอ็กซ์ แคร์ส” (FedEx Cares) ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้พนักงานจากเฟดเอ็กซ์ได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมและชุมชนของพวกเขา

โครงการเฟดเอ็กซ์ แคร์ส เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้พนักงานเฟดเอ็กซ์ทั่วโลกได้ร่วมอุทิศตนเพื่อพัฒนาชุมชน โดยดำเนินงานตามความมุ่งมั่นของเฟดเอ็กซ์ ที่ต้องการเชื่อมต่อและสร้างโอกาสให้แก่ผู้คนทั่วโลก ทั้งนี้โครงการ “เฟดเอ็กซ์ แคร์ส 50 ในปีที่ 50” (FedEx Cares 50 by 50) เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้คนจำนวน 50 ล้านคนทั่วโลก ภายในระยะการดำเนินงานปีที่ 50 ของบริษัทฯ ซึ่งจะครบรอบในปี พ.ศ.2566