“สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”ส่งมอบสุขภาพฟันดีแก่เด็กกระบี่

34

ม.ร.ว. จิยากร อาภากร เสสะเวช (ที่ 2 ยืนจากขวา) กรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย และ มร. เฮสเตอร์ ชิว (ที่ 6 ยืนจากขวา) รักษาการประธานกรรมการ มูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ เยี่ยมชมหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ร่วมกับพันธมิตร ได้แก่ กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธรมูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย) ให้บริการด้านทันตสุขภาพแก่เด็กนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งการออกหน่วยครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยได้รับเกียรติจากนายสมควร ขันเงิน (ที่ 3 ยืนจากขวา) รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่,นางดวงสุดา ขันเงิน (ที่ 4  ยืนจากขวา) รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ และนางสาวกฤตยา อุ่นสากล (ที่ 1 ยืนจากขวา) กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ ร่วมออกหน่วยในครั้งนี้ด้วย