มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์มอบห้องสันทนาการเด็กแห่งที่ 36

203

มร.เฮสเตอร์ ชิว (ที่ 2 จากขวา) รองประธานกรรมการ มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย เป็นประธานส่งมอบห้องสันทนาการ โดยได้รับเกียรติจาก นพ.สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา (คนกลาง) ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ เป็นประธานรับมอบในการนี้ได้รับเกียรติจากนพ.พลากร ศรีนิธิวัฒน์(ที่ 4 จากขวา) รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์, นางสาวอุทุมพร ม่วงอยู่ (ที่ 5 จากขวา) รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล,และ นางสาวกฤตยา อุ่นสากล (ที่ 1 จากขวา) กรรมการและเลขานุการ และรองผู้อำนวยการ มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ร่วมทำพิธีเปิดห้องสันทนาการ ณ แผนกกุมารเวชกรรมชั้น 8อาคาร 20 ชั้น ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ