เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมการประชุมแผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT-GT)

11

การประชุมระดับผู้นำครั้งนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทย ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตุน มหาเธร์ บิน โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ดาโต๊ะปาดูกา ลิมจ๊อกฮอย  เลขาธิการอาเซียน และ นายทาเคฮิโกะ นาคาโอะ ประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ ADB โดย นายโจโก้ วิไดโด ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมฯ ในครั้งนี้

การประชุมหารือและข้อสรุปของการประชุมให้ความสำคัญกับการเน้นย้ำบทบาทการประชุมระดับผู้นำ IMT-GT การแสดงความชื่นชมความสำเร็จในการดำเนินงานของแผน IMT-GT  เพื่อยกระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของทั้ง 3 ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมในรอบปีที่ผ่านมาและบทบาทสำคัญของแผนงาน IMT-GT ในการสนับสนุนประชาคมอาเซียน รวมทั้ง ชื่นชมความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนงาน IMT-GT ครบรอบ  25 ปี ชื่นชมการขับเคลื่อนและทบทวนแผนการดำเนินงาน ตามวงรอบของแผน IMT-GT การเสนอแนวทางการดำเนินง