ชม ชิม ช้อป แช๊ะ ในตลาด “ประชารัฐร่วมใจ OTOP Grand Sale “

105

วันที่ 4 มิ.ย. 62 เวลา 15.00 น. นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงาน ตลาด “ ประชารัฐร่วมใจ OTOP Grand Sale ครั้งที่1 “ โดยมีรองผู้ว่าระยอง ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ กล่าวให้การต้อนรับ ในการ มี คณะผู้ตรวจราชกรมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการจังหวัด ชลบุรี ฉะเชิงทรา ระยอง และคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีเปิด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ได้บรูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ภาคีเครือข่าย OTOP ทั่วประเทศ ได้นำผลิตภัณฑ์ของดีของเด่น กลุ่มจังหวัดตะวันออก 1 และจากทั่วประเทศ มาแสดงและจำหน่ายแบบลดราคาครั้งยิ่งใหญ่ รวมกว่า 200 ร้านค้า ซึ้งสินค้าที่ได้มาจำหน่ายมาจากกลุ่มผู้ลงทะเบียนตลาดประชารัฐ กลุ่มสัมมาชีพชุมชน กลุ่ม OTOP และได้นำผลไม้ คุณภาพของจังหวัดระยอง จากชาวสวนโดยตรง มาจำหน่ายผลผลิต มาบริการ เพื่อให้พี่น้องประชาชน และนักท่องเทียวได้มาชม มาชิม มาเลือกซื้อสินค้าของดีของจังหวัดระยอง งานขึ้นระหว่าง 3-7 มิถุนายน 2562
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550