ช่อง 3 รับโล่ฯ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2567

8

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2567 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่ทุ่มเทเสียสละในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมี นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

โล่ประกาศเกียรติคุณฯ ด้านการป้องกันยาเสพติดที่ช่อง 3 ได้รับ มีดังนี้

ประเภทละคร ได้แก่ ละครชุด “ดวงใจเทวพรหม: ขวัญฤทัย” โดยมี นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้รับ
ประเภทข่าว ได้แก่ รายการข่าว 3 มิติ ตอน “หยุดปัญหายาเสพติด” โดยมี นายกิตติ สิงหาปัด ผู้ประกาศข่าว เป็นผู้รับ

Channel 3 received honorary plaque for its outstanding performance in preventing and solving the drug problem in 2024

Channel 3 received plaque of honor and recognition for its outstanding performance in preventing and solving the drug problem in 2024, organized by Office of the Narcotics Control Board, Ministry of Justice at Santi Maitree Building, Government House. The ceremony was set to honor individuals and organizations dedicated to the prevention and solving of the drug problem. His Excellency Pirapan Salirathavibhaga, Deputy Prime Minister presided over the ceremony.

Honorary plaques for Channel 3’s outstanding performance in preventing the drug problem in 2024 are as follows:

Honorary plaque in the category of drama series “Dhevaprom: Kwanruetai”, received by Mr. Charkrit Direkwattanachai, EVP – Corporate Affairs and Communications.
Honorary plaque in the category of news program “3 Miti News: Stop drug problem”, received by Mr. Kitti Singhapat, a news anchor.