อย.สั่งเพิกถอนทะเบียนยากันยุง 2 ยี่ห้อดัง พบมีสารไม่ได้จดทะเบียน อาจก่ออันตราย

271

อย. สั่งเพิกถอนทะเบียน และให้เรียกคืนยากันยุง 2 ยี่ห้อดัง เรนเจอร์ สเก้าท์ และผลิตภัณฑ์ อาท พลัส หลังพบมีสารที่ไม่เคยรับขึ้นทะเบียนมาก่อน จึงถือเป็นวัตถุอันตรายปลอม อาจเกิดอันตราย

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. สั่งเพิกถอนทะเบียนและใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุง 2 ยี่ห้อดัง ได้แก่ เรนเจอร์สเก้าท์ และผลิตภัณฑ์อาท พลัส ยาจุดกันยุง 1 เนื่องจากตรวจไม่พบสารสำคัญ ดี-เอลลาทิน (D-Allethrin) ที่ขอขึ้นทะเบียนไว้ แต่กลับพบสารไบโออัลเลทิน (Bioallethrin) สารเมเฟอฟูทริน (Meperfluthrin) สารเฮปตาฟูทริน (Heptafluthrin) ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ และเป็นสารที่องค์การอนามัยโลก ยังไม่ได้บรรจุให้ใช้ในการกำจัดและไล่แมลง รวมทั้งสารที่พบยังไม่ผ่านการประเมินด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ความเหมาะสมของอัตราการใช้สำหรับคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม จึงอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ได้

ดังนั้น จึงถือว่ายากันยุง 2 ยี่ห้อดัง เข้าข่ายเป็นสิ่งที่ทำเทียมวัตถุอันตรายแท้ทั้งหมดหรือบางส่วน และจัดเป็นวัตถุอันตรายปลอม

เภสัชกรสมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการอย. ระบุว่า ได้ขอให้ผู้นำเข้าเรียกคืนผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ยี่ห้อ จากผู้มีไว้ในครอบครอง และรวบรวมส่งคืนไปยังประเทศผู้ผลิต หรือหากไม่ประสงค์คืนให้แจ้ง อย. เพื่อควบคุมการทำลายทั้งหมด สำหรับผู้ขายให้คืนสินค้ากับแหล่งที่ซื้อมา หรือขายคืนให้กับผู้นำเข้า ส่วนผู้บริโภคไม่ควรใช้จุดกันยุง