DAD ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม

24

นางสาวกุสุมา ทรงผาสุก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ( ธพส. ) พร้อมด้วยกลุ่มที่ปรึกษาฯ โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซนซี ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม บริจาคขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว (ขวด PET) จำนวน 375.66 กิโลกรัม มอบให้แก่วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นผ้าผืน ใช้ตัดเย็บเป็นจีวร เครื่องนุ่งห่ม และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ถวายพระสงฆ์ รวมถึงจำหน่ายให้แก่ประชาชนที่สนใจ โดยขวดพลาสติกดังกล่าว DAD ได้มาจากการรับบริจาคภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงปัจจุบัน รวมขวดพลาสติกที่นำไปบริจาคให้วัดจากแดงแล้วทั้งสิ้น 1,424.16 กิโลกรัม