สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานรางวัล “สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น” แก่สถานีโทรทัศน์ TNN 2

61

สภากาชาดไทย นำโดย ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ และภาคีเครือข่าย ร่วมจัดงานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลกครั้งที่ 31 ประจำปี 2566 อาทิ กระทรวงสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน องค์การเภสัชกรรม กรมราชทัณฑ์ เรือนจำกลางนครปฐม ชมรมจิตอาสาป้องกันเอดส์เทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย (RSAT) มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่) สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) ช่อง 3 และจีเอ็มแกรมมี่ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเกิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถองค์อุปถัมภ์และทรงสนับสนุนงานด้านเอดส์มาอย่างยาวนาน เพื่อรณรงค์ลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในกลุ่มเยาวชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคอุบัติใหม่

โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันเอดส์โลก”หรือ “World AIDS Day” เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการยุติเอดส์ (Ending AIDS) ภายในปี 2573 สำหรับการจัดงาน”เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 31 ประจำปี 2566 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “LET COMMUNTIES LEAD รักปลอดภัยห่างไกล HIV” ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00-19.00 น. โดยในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 11.15 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังห้องโถง ชั้น M1 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงเปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 31 ประจำปี 2566 ซึ่งในโอกาสนี้ ทรงจุด “เทียนส่องใจ” ด้วยสวิตซ์ไฟฟ้า แล้วพระราชทานรางวัลแก่บุคคลดีเด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุข บุคคลดีเด่นด้านสังคม สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น สถานประกอบการดีเด่น สถาบันการศึกษาดีเด่น องค์กรดีเด่น ครอบครัวดีเด่น และกลุ่มชมรมผู้ติดเชื้อฯ ดีเด่น รวมทั้งพระราชทานเหรียญที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ ซึ่งในการนี้ สถานีโทรทัศน์ TNN2 True Visions 784 รับรางวัล “สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น” โดยมี “นายวงศ์วริศ ซินเลี่ยมทอง” ผู้อำนวยการสถานีฯ เข้ารับพระราชทานรางวัล

นอกจากนี้ ภายในงานมีบูธร่วมจัดกิจกรรม จำนวน 12 บูธ ได้แก่ บูธศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย (คลีนิคนิรนาม) บูธกระทรวงสาธารณสุขบูธสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร บูธกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน บูรองค์การเกสัชกรรม บูธกรมราชทัณฑ์ เรือนจำกลางนครปฐม บูธชมรมจิตอาสาป้องกันเอดส์ เทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ บูธสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย (RSAT) บูธชมรมเพื่อนวันพุธ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย บูธมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี) บูธสมาคมพัฒนาประชากรและ ชุมชน (PDA) และบูธรับบริจาค อีกทั้งมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ มีกิจกรรมสร้างความบันเทิง จากเหล่าศิลปินดาราและอาสาสมัครมากมาย