สรุปแบบรวบรัด! ระบบ Scada โรงงานคืออะไร ทำไมจึงสำคัญ

36

หากพูดถึงระบบ Scada โรงงานนั้นถือว่าเป็นระบบที่มีความสำคัญกับการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความเข้าใจกับระบบนี้กันแบบรวบรัด ใช้เวลาในการอ่านไม่เกิน 3 นาที!

ระบบ Scada โรงงาน หรือ Scada System ย่อมาจาก Supervisory Control And Data Acquisition หมายถึงระบบที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ และทำการแสดงผลในรูปแบบภาพแบบ Real-Time โดยนำมาใช้ในการตรวจสอบสถานะการทำงานและควบคุมระบบการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมและงานด้านวิศวกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม งานด้านการประปา พลังงาน เคมี น้ำมัน การขนส่ง การสื่อสาร งานไฟฟ้า รวมไประบบควบคุมอาคารอัตโนมัติด้วยเช่นกัน และยังใช้ในงานอุตสากรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ อีกมากมาย

ซึ่งการทำงานของระบบ Scada โรงงานนั้นหากอธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ เมื่อเกิดความผิดปกติภายในท่อขนส่งน้ำมัน ระบบนี้ก็จะรีบทำหน้าที่แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโดยทันที และยังสามารถปิดการทำงานของ Hardware ได้อย่างอัตโนมัติหากเกิดการทำงานที่ผิดพลาดหรือเกิดความเสี่ยงว่าจะตกอยู่ในอันตราย เช่น อุณหภูมิของเครื่องสูงเกินพิกัด ซึ่งด้วยการคำนวณที่แม่นยำและการตัดสินใจที่รวดเร็วของระบบนี้ ช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ขัดข้องต่าง ๆ และทำให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ระบบ Scada โรงงานยังทำหน้าที่เก็บข้อมูลทั้งหมดรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลเพื่อความสะดวกในการเข้าถึง ทำให้ระบบต่าง ๆ ทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย และเห็นภาพรวมของงานได้ชัดเจนขึ้น

และทั้งหมดนี้ก็คือหน้าที่และประโยชน์แบบฉบับรวบรัดของระบบ Scada ระบบที่ขาดไม่ได้ในงานอุตสาหกรรมและงานวิศวกรรม ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้เป็นอย่างยิ่ง