อัปเดต สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของไทยในปัจจุบัน

37

โรคไข้เลือดออก เป็นหนึ่งในโรคที่คร่าชีวิตคนไทยทุกปี และเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี 2566 ว่า ปัจจุบันพบผู้ป่วยแล้วกว่า 27,000 ราย ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่ากังวล เพราะสูงกว่าปีที่แล้วถึง 3 เท่า และเสียชีวิตไปแล้วกว่า 23 ราย ด้วยเหตุนี้ เราจึงควรป้องกันการแพร่ระบาด โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องไข้เลือดออกให้กับประชาชนทั่วประเทศอย่างเข้มข้น

โรคไข้เลือดออกเกิดจากอะไร 

ด้วยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปัจจุบันที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ทำให้เราต้องเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออกมากขึ้น เริ่มจากการรู้สาเหตุของโรคไข้เลือดออก เพื่อยับยั้งไม่ให้สถานการณ์ไข้เลือดออกรุนแรงมากกว่าเดิม

เราต่างทราบกันดีว่า พาหะของโรคไข้เลือดออกคือ ยุงลาย โดยจะนำเชื้อไวรัสเดงกี่ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออกในปัจจุบันไปสู่ผู้ป่วย ซึ่งเชื้อไวรัสเดงกี่ในปัจจุบันมีทั้งหมด 4 สายพันธุ์ ได้แก่ DENV-1, DENV-2, DENV-3 และ DENV-4 ซึ่งเมื่อเป็นสายพันธุ์ไหนแล้ว ร่างกายก็จะมีภูมิคุ้มกันสายพันธุ์นั้นขึ้นมา แต่จะไม่มีภูมิคุ้มกันสำหรับสายพันธุ์อื่น ๆ

ด้วยเหตุนี้ หนึ่งในการป้องกันไม่ให้สถานการณ์โรคไข้เลือดออกเลวร้าย หรือทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น คือ การลดการแพร่กระจายของยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก โดยกำจัดแหล่งน้ำขังโดยรอบบ้าน ไม่ว่าจะเป็นภาชนะใส่น้ำ กระถางต้นไม้ ท่อระบายน้ำ และจุดอื่น ๆ เพื่อกำจัดลูกน้ำที่จะโตขึ้นไปเป็นยุงลายต่อไป

วิธีป้องกันไข้เลือดออก

การหยุดความเลวร้ายของสถานการณ์โรคไข้เลือดออก นอกจากการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อย่างบริเวณที่มีน้ำขังแล้ว การทายากันยุง หรือฉีดสเปรย์กันยุงเพื่อป้องกันยุงลาย รวมถึงการฉีดพ่นยาในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำ การใส่เสื้อผ้าปกปิดร่างกาย ก็เป็นวิธีป้องกันยุงลายด้วยเช่นกัน

อาการและการรักษาโรคไข้เลือดออก

การเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในไทย นอกจากจะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันแล้ว การเฝ้าสังเกตอาการและให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการรักษา ก็จะช่วยป้องกันความรุนแรงและเสียชีวิตได้

อาการของโรคไข้เลือดออกมักจะแสดงเมื่อรับเชื้อมาแล้ว 4-7 วัน โดยจะมีอาการปวดหัว ปวดท้อง คลื่นไส้ เบื่ออาหาร มีไข้สูง และมีผื่นขึ้นตามลำตัว หากว่าใครมีอาการเหล่านี้ ให้เฝ้าระวังและได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะเด็ก ควรได้รับการตรวจรักษาอย่างละเอียด ไม่ควรซื้อยารับประทานเอง เพราะอาจจะทำให้อาการเลวร้ายมากขึ้นและเสียชีวิตได้

สำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำขัง หรือเสี่ยงต่อโรคไข้เลือดออก สามารถฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคได้ แต่ต้องทราบเอาไว้ก่อนว่า เป็นวัคซีนที่ป้องกันได้บางสายพันธุ์เท่านั้น แต่มีประสิทธิภาพในการป้องกันไม่ถึง 100% การป้องกันและเฝ้าระวังยังคงมีความจำเป็นอยู่นั่นเอง

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในไทยปีนี้ มีความรุนแรงมากขึ้น เราทุกคนต้องช่วยกันเฝ้าระวัง และป้องกันไม่ให้สถานการณ์เลวร้าย หรือมีการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น