ยิปซัมตราช้างจัด โครงการประกวดแบบภายใน บ้านซำบาย สไตล์ยิปซัมตราช้าง เสริมสร้างประสบการณ์ผ่านการออกแบบอย่างยั่งยืน

62

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด ประกาศผู้ชนะโครงการประกวดแบบภายใน บ้านซำบาย สไตล์ยิปซัมตราช้าง ซึ่งจัดขึ้นร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) จังหวัดขอนแก่น เพื่อมอบความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานในอนาคต รวมถึงปลูกฝังการตระหนักรู้รักษ์ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ให้แก่นักศึกษาผ่านการออกแบบบ้านที่อยู่อาศัยภายใต้แนวคิด อยู่สบาย ปลอดภัย และยั่งยืน โดยมีนักศึกษาร่วมส่งผลงานการออกแบบกว่า 150 ผลงาน

คุณอนุพงษ์ รงค์เหลืองอร่าม กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย กัมพูชา ลาว พม่า บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด กล่าวว่า “โครงการประกวดแบบภายใน บ้านซำบาย สไตล์ยิปซัมตราช้าง เป็นความตั้งใจของบริษัทฯที่จะให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่จะเติบโตต่อไปในฐานะคนทำงานออกแบบในอนาคต ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบก่อสร้างอาคารให้อยู่สบาย ปลอดภัย และยั่งยืน ตลอดจนสอดคล้องกับวิถีชีวิตในยุคปัจจุบัน ทั้งยังให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์การทำงาน และรับฟังมุมมองใหม่ ๆ จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจาก หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ,สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดขอนแก่น รวมถึง บริษัทสถาปนิกชั้นนำและผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์กับวิชาชีพและการทำงานของนักศึกษาในอนาคตอย่างแท้จริง”

สำหรับโครงการประกวดแบบภายใน บ้านซำบาย สไตล์ยิปซัมตราช้าง ได้เปิดตัวตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและเดินสายไปบรรยายเพื่อมอบองค์ความรู้ แชร์ประสบการณ์ ทิศทางการออกแบบ และวัสดุก่อสร้างใหม่ๆให้แก่นักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัย โครงการนี้ได้เปิดให้นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-5 เข้าร่วมการประกวดส่งแบบผลงานกันเข้ามาทางเว็บเพจของโครงการฯ ซึ่งมีเกณฑ์การตัดสินในด้านความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยวัสดุระบบผนังโซลิดวอลล์ วี 2 ตราช้าง และการเลือกใช้วัสดุอื่นๆ ประกอบในการออกแบบ จนเหลือ 20 ทีม และ 5 ทีมสุดท้ายตามลำดับ

ด้าน รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวขอบคุณที่ทางยิปซัมตราช้างจัดโครงการดี ๆ แบบนี้ขึ้นมา ซึ่งเป็นโครงการที่สอนให้นักศึกษาเข้าใจถึงการออกแบบที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยของคนเป็นหลัก เพราะแบบบ้านที่ดี ควรคำนึงความสบายของทุกคนที่อยู่ในบ้าน ยิ่งนักออกแบบสามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้แบบบ้านมีคุณค่ามากเท่านั้น

ดร.นิลปัทม์ ศรีโสภาพ ตัวแทนคณบดีและอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม “โครงการนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้เข้าร่วม ตลอดจนได้เจอกับผู้ประกอบการหรือนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตัวจริง ซึ่งเชื่อว่านักศึกษาทุกคนจะนำประสบการณ์ดี ๆ ในครั้งนี้ ไปปรับใช้กับการเรียนและการทำงานในอนาคต”

ภายในงานประกาศรางวัลโครงการประกวดแบบภายใน บ้านซำบาย สไตล์ยิปซัมตราช้าง ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้ายนำเสนอผลงานกับคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมตัดสิน ทั้งยังให้ข้อแนะนำเพิ่มเติมแก่นักศึกษา เพื่อให้นำไปปรับและพัฒนาฝีมือของตัวเองต่อไป ซึ่งในการพิจารณาแต่ละรางวัลนั้น ได้มีผู้ชนะการประกวดมีรายชื่อและรายละเอียด ดังต่อไปนี้

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมตัวตึงหลังห้อง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม SA-MHAN-NA-CHAN คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม decxmber25 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีม Dnk คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ ทีมเฮือนพอกะเทิน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • รางวัล Popular vote ขวัญใจคนสร้างบ้าน ได้แก่ ทีม SA-MHAN-NA-CHAN คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • รางวัล Popular vote คนพัฒนาชุมชน ได้แก่ ทีม Dnk คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นอกจากนี้ภายในงานมีการตั้งโชว์ผลงานออกแบบของผู้เข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย พร้อมมีการนำเสนอผลงานแก่ผู้ร่วมงาน และยังมีพิธีการแจกประกาศนียบัตรให้แก่ทีมผ่านการคัดเลือกอีก 15 ทีม สำหรับทีมที่ชนะการประกวด 5 อันดับในโครงการนี้ จะได้รับเงินมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาทพร้อมโล่รางวัล

นายธนภัทร พิมกรณ์ ตัวแทนจากทีมตัวตึงหลังห้อง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศ ได้กล่าวว่า “โครงการประกวดแบบภายใน บ้านซำบาย สไตล์ยิปซัมตราช้าง ทำให้พวกเราได้รับประโยชน์มากมาย ได้รู้จักวิธีเลือกวัสดุที่แข็งแรงในการสร้างบ้าน การทำงานเป็นทีม และยังได้นำข้อคิดและคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญมาประยุกต์ใช้ในงานของตัวเองในอนาคต พวกเราขอขอบคุณสำหรับคำติชมจากคณะกรรมการทุกท่าน และขอบคุณทางยิปซัมตราช้างที่จัดกิจกรรมดีๆนี้ขึ้นมา หวังว่าจะมีโครงการดีๆ นี้ต่อไปอีกเรื่อยๆ”

รับชมบรรยากาศภายในงาน https://youtu.be/s8tLSllH48U
รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม https://gypsumtrachang.com/design-contest-baansambai23/