เปิดรับแล้ว! Writer Zeed 4 “เพาะเมล็ดฝันสืบสานวรรณกรรม”

11

“Writer Zeed 4” ชวนส่งประกวด “นวนิยายขนาดสั้น” หรือ “วรรณกรรมเยาวชน” รางวัลชนะเลิศ จัดทำอีบุ๊กพร้อมค่าลิขสิทธ์ 20,000 บาท เปิดรับผลงานถึง 31 ต.ค. 66

โครงการ “เพาะเมล็ดฝันสืบสานวรรณกรรม” (Writer Zeed 4) Online Version โดยนางชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ในความสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญชวนนักเขียนผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการฯ โดยมีกติกา ดังนี้

1.ประเภทและเนื้อหาของงาน
เป็นนวนิยายขนาดสั้นหรือวรรณกรรมเยาวชน ความยาวประมาณ 60-100 หน้ากระดาษ เอ สี่ ขนาดตัวพิมพ์ 16 พ็อยท์ ไม่กำหนดหัวข้อ

2.คุณสมบัติของงานและผู้เขียน
2.1 เขียนเป็นภาษาไทย
2.2 สร้างสรรค์ขึ้นเอง ไม่แปล-แปลงจากงานเขียนของผู้อื่น กรณีที่มีการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น ท่านอาจถูกดำเนินการตามกฎหมายลิขสิทธิ์ได้
2.3 เป็นงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยเผยแพร่ (ทั้งหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสารใด ๆ และออนไลน์) หรือรวมเล่มมาก่อน และระหว่างที่เสนอเข้าพิจารณารับรางวัลห้ามลงออนไลน์ หรือตีพิมพ์
2.4 ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในวันส่งงานเข้าพิจารณารับรางวัล
2.5 ผู้เขียนคนหนึ่งมีสิทธิ์ส่งได้ 1 เรื่อง
2.6 การตัดสินของโครงการฯถือเป็นเด็ดขาด

3.เกณฑ์การส่ง
3.1 พิมพ์หน้าเดียว ส่ง 1 ชุด
3.2 โครงการฯ ไม่ส่งต้นฉบับคืน
3.3 กรุณาใส่ชื่อจริง นามสกุลพร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และเบอร์โทรศัพท์(ถ้ามี)ไว้ในต้นฉบับด้วย
3.4 ส่งโดยตรงที่ชมัยภร บางคมบาง 11 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 4 แยก 1-2 แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กทม. 10250 โทร.089 9879980 ทางไปรษณีย์ โดยโครงการจะนับวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

4.รางวัล
4.1. รอบแรก นวนิยายที่ได้รับคัดเลือก 3 เรื่อง จะได้รับการเผยแพร่ (เป็นบางส่วน) ลงในเพจ Writer Zeed โดยมีค่าตอบแทนชิ้นละ 10,000 บาท
4.2 รอบสุดท้าย นวนิยายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้ทำอีบุ๊ก และมีค่าลิขสิทธ์เพิ่มเติมอีก 20,000 บาท

5.กำหนดเวลา
ปิดรับเรื่องที่จะส่งเข้าพิจารณารับรางวัล วันที่ 31 ตุลาคม 2566
ประกาศผลการตัดสินและรับรางวัล ในเดือน พฤศจิกายน 2566

หมายเหตุ-ผลงานทุกเรื่องที่ได้รับรางวัล ลิขสิทธิ์ยังเป็นของผู้เขียน ดังนั้น ผู้เขียนจึงยังมีสิทธิ์พิมพ์รวมเล่ม