สภาฯ สานพลัง สสส. ติว “ข้าราชการสภา” ฟิตร่างกายรับมือเปิดสมัยประชุม

30

สภาฯสานพลัง สสส. ติว “ข้าราชการสภา” ฟิตร่างกายรับมือเปิดสมัยประชุมรัฐสภา เตือนนั่งทำงานท่าเดิมซ้ำๆ-เฝ้าจอยาวนานเสี่ยงอันตรายโรคออฟฟิศซินโดรม แนะยืดเหยียดร่างกายและออกกำลังกายสม่ำเสมอ ช่วยได้ห่างไกลโรคกลุ่มเสี่ยง มุ่งหวังเป้าหมายไม่เจ็บไม่ป่วยหนุนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่รัฐสภา – นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในกิจกรรม “ยืดเส้น ยืดสาย ขยับร่างกาย ห่างไกลออฟฟิศซินโดรม” ว่ากิจกรรมฯดังกล่าวเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเพื่อให้ข้าราชการและสมาชิกทุกท่านได้มีสุขภาพที่ดีมาอย่างต่อเนื่องกว่า 13 ปีแล้ว ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมโยคะ การเต้นแอโรบิกหรือลีลาศ ซึ่งตนได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ปัจจุบัน พฤติกรรมและวิถีชีวิตคนไทยส่วนใหญ่ 80 % พบว่ามีภาวะออฟฟิศซินโดรมจากการปฏิบัติหน้าที่ในท่าทางเดิมๆซ้ำๆ การทำงานที่ต้องนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ การนั่งประชุมติดต่อกันเป็นเวลานาน รวมถึงพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือที่มีลักษณะ ก้มหน้า ไหล่ห่อ คอยื่น หลังค่อม ส่งผลให้กล้ามเนื้อบริเวณดังกล่าวเกิดการหดเกร็งค้าง ทำให้มีอาการปวดร้าวไปยังตำแหน่งต่างๆซึ่งบางครั้งอาจมีอาการชา และปวดล้ากล้ามเนื้อ หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกวิธีอาจนำไปสู่อาการเจ็บปวดที่รุนแรงเรื้อรังได้

“การจัดกิจกรรมฯครั้งนี้นับเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่ง สอดคล้องกับบริบทการทำงานของข้าราชการในรัฐสภาที่มีการทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ การนั่งประชุมกันเป็นเวลานานๆ ส่งผลให้หลายคนมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ซึ่งการออกกำลังกาย หรือการขยับร่างกายระหว่างวันจะช่วยลดอาการเหล่านี้ได้ ขอขอบคุณ สสส.และทุกฝ่ายที่ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ เพื่อมุ่งเน้นให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ประจำรัฐสภาตลอดจนสื่อมวลชน ได้ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากโรคออฟฟิศซินโดรม พร้อมทั้งเป็นการให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอาการปวดกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ที่เกิดจากการทำงาน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม เป็นการช่วยกระตุ้นเตือนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย รวมถึงอันตรายจากโรคออฟฟิศซินโดรมเพื่อการมีสุขภาพที่ดี นำไปสู่เป้าหมายสูงสุดในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างดียิ่ง” เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกล่าวย้ำ

จากนั้นนายเตชิต เลิศเอนกวัฒนา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยากรจากเครือข่ายคนไทยไร้พุง เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “รู้ก่อน แก้ทัน ป้องกันภาวะ ออฟฟิศซินโดรม” โดยแนะนำให้ทุกคนรู้จักของสาเหตุและผลกระทบของออฟฟิศซินโดรม เข้าใจพฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่ออฟฟิศซินโดรม ตลอดจนรู้ถึงโรคต่างๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนะนำการออกกายที่ถูกวิธีและเหมาะสมของคนแต่ละวัย ซึ่งออฟฟิศซินโดรม คือกลุ่มอาการที่มักพบในผู้ที่ทำงานที่มีกิจกรรมทางกายน้อย และทำงานในลักษณะท่าเดิมซ้ำๆเป็นระยะเวลานาน ทั้งนี้มีสาเหตุเกิดจากหลายปัจจัย เช่น การนั่งไม่ถูกสุขลักษณะ เก้าอี้ที่พื้นที่ไม่สมดุล นั่งหลังค่อม นั่งไขว่ห้างเป็นประจำ ก้มหน้าเล่นมือถือมากเกินไป สะพายของไหล่ข้างเดียวนานๆ ปล่อยตัวเองลงพุง ใส่รองเท้าส้นสูงมากและนานเกินไป ตลอดจนโต๊ะทำงานไม่ถูกหลักการยศาสตร์ จนเกิดการเสียดุลกล้ามเนื้อร่างกาย โดยส่วนใหญ่จะพบมีอาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณต่างๆ โดยเฉพาะคอ บ่า ไหล่ หลัง อาจส่งผลกระทบไปถึง การปวดหัว ไมเกรน ไหลติด มือชา เอ็นอักเสบ นิวล็อก เป็นต้น สำหรับแนวทางแก้ไขคือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพิ่มการยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนต่างๆเป็นประจำและหลีกเลี่ยงการทำงานท่าเดิมซ้ำๆเป็นเวลานาน

นอกจากนี้ นางจิราพร ประจันนวล (ครูติ๊ก) ครูสอนคาร์ดิโอ-เวทเทรนนิ่ง ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้บริหารร่างกายด้วยวิธีคาร์ดิโอ-เวทเทรนนิ่ง ซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่ช่วยเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจให้อยู่ในระดับที่สูงกว่าร้อยละ 60 ของจุดที่คนรู้สึกเหนื่อยที่สุดอย่างต่อเนื่อง ส่วนการเวทเทรนนิ่งที่ใช้กล้ามเนื้อในการออกกำลังกายเป็นส่วนใหญ่ ป้องกัน อาการออฟฟิศซินโดรม และ“ครูหลา-นางบุษบา “พัทธิยา” พร้อมด้วย “ครูต่าย-น.ส. นันทิชา พัทธิยา” ครูโยคะ นำออกกำลังกายแบบยืดเหยียดร่างกายแก้ไขอาการออฟฟิศซินโดรมออกกำลังกายยืดเหยียดแก้ปัญหาออฟฟิศซินโดรม

ทั้งนี้กิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ยืดเส้น ยืดสาย ขยับร่างกาย ห่างไกลออฟฟิศซินโดรม” จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม 602 ชั้น 6 โซน N อาคารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร