แสดงความยินดีกับนายกและอุปนายก TCMA

11

นายนภดล รมยะรูป (ที่ 2 จากซ้าย) อุปนายก สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) พร้อมคณะกรรมการบริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับนายกและอุปนายก TCMA ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ดังนี้ ดร.ชนะ ภูมี (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารความยั่งยืน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) นายมนตรี นิธิกุล (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจปูนซีเมนต์ของประเทศไทย บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และนายระพี สุขยางค์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆ นี้

เรียงลำดับภาพจากซ้าย

  1. นายวรายุทธ เสริมศักดิ์สกุล เหรัญญิกและนายทะเบียน สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย
  2. นายนภดล รมยะรูป อุปนายก สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย
  3. นายระพี สุขยางค์ อุปนายกและเลขาธิการ สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย
  4. ดร. ชนะ ภูมี นายก สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย
  5. นายมนตรี นิธิกุล อุปนายก สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย
  6. นายภากร เลี่ยวไพรัตน์ อุปนายก สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย