ในหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานพวงมาลาวางหน้าโกศอัฐิ “หมออุดมศิลป์” อดีต รมช.สธ.

15

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ รองราชเลขาธิการ เชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าโกศอัฐิ ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 16 มิ.ย. 66 เวลา 18 นาฬิกา ที่วัดธาตุทอง พระอารามหลวง กรุงเทพฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์ รองราชเลขาธิการ เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพวงมาลาของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วางหน้าโกศอัฐิ ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และที่ปรึกษากรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา, สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้รองราชเลขาธิการ เชิญพวงมาลาพระราชทาน และพวงมาลาประทาน วางที่หน้าหน้าโกศอัฐิด้วย

จากนั้นเป็นพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศแด่ ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เป็นประธานในพิธี มีบุคลากรในแวดวงการแพทย์ สาธารณสุข และการสร้างเสริมสุขภาพ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก อาทิ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.วิจารณ์ พานิช ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นายกสภาสถาบันอาศรมศิลป์ และนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนก นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้เชี่ยวชาญในคณะที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันการบาดเจ็บ นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นพ.วีรพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ อดีตรองประธานกรรมการกองทุน สสส. คนที่ 2 ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม เป็นผู้มีคุณูปการต่อวงการสาธารณสุขและสุขภาพ เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และรองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ประธานคณะกรรมการเครือข่ายนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย อีกทั้งเป็นผู้จุดประกายกระแสการวิ่งเพื่อสุขภาพ เขียนหนังสือสร้างแรงบันดาลใจ “วิ่งสู่ชีวิตใหม่” (พ.ศ. 2539) จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน