“ดอยตุง” รับรางวัลผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจด้านสิ่งแวดล้อม

8

“โครงการพัฒนาดอยตุงฯ” รับ “รางวัลเกียรติยศ” ประเภทผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจด้านสิ่งแวดล้อมให้กับสังคม

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ (ขวาสุด) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ ประเภทผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ ด้านการคำนึงถึงการจัดการและกำจัดขยะ จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้านการรักษาและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมการยกระดับคุณภาพชีวิตและการตอบแทนทางสังคมให้กับ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้การดำเนินงานของ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีผู้แทนของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ นายประเสริฐ ตรงเจริญเกียรติ (คนกลาง) ประธานสายปฏิบัติการธุรกิจเพื่อสังคม เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล ณ ลิฟวิ่ง ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน