“อาคารแปลง G” เคหะชุมชนดินแดง คุณภาพชีวิตดีเพราะทุกคนมีส่วนร่วม

27

ปัจจุบัน “การเคหะแห่งชาติ” ได้ดำเนิน “โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1” ด้วยการก่อสร้าง “อาคารพักอาศัยแปลง G” เป็นอาคารแรกพร้อมทั้งได้ย้ายผู้อยู่อาศัยเดิมจากอาคารแฟลตที่ 18-22 เข้าอยู่เรียบร้อยมาเป็นเวลากว่า 5 ปีแล้ว และปัจจุบันกำลังดำเนินการก่อสร้างโครการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 อาคาร A1 และอาคาร D1 จำนวนรวม 1,247 หน่วย

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (อาคารแปลง G) เป็นอาคารสูง 28 ชั้น ขนาดห้องพัก 33 ตารางเมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ตอบโจทย์วิถีการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนดินแดง โดยมีทั้งพื้นที่สวนหย่อม พื้นที่สันทนาการศูนย์สุขภาพ รวมถึงดาดฟ้าของอาคารก็ยังมีแปลงปลูกผักเพื่อบริโภค และนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นค่าแรงให้กับคนที่คอยดูแลแปลงผัก รวมถึงซื้อเมล็ดพันธุ์เพิ่มเติมเพื่อต่อยอดโครงการอีกด้วย

ด้าน นายสมัย แสงชาติ ประธานชุมชนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (อาคารแปลง G) บอกเล่าว่า อาคารแปลง G มีผู้อยู่อาศัยทั้งหมด 333 ครัวเรือน เป็นชุมชนตัวอย่างที่ย้ายมาจากอาคารแฟลต 5 ชั้น มีกลุ่มคณะกรรมการทั้งหมด 13 คน ร่วมกันบริหารจัดการ คอยดูแลประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และยังมีกลุ่มย่อย “กลุ่มเกษตรอาสาพอเพียง” ทำกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษอยู่บนดาดฟ้าชั้นที่ 28 ทำให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วม เกิดความสามัคคี และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคนในชุมชนด้วย ส่วน “กลุ่มคัดแยกขยะรีไซเคิล” ตั้งขึ้นเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน และสร้างวินัยในการออมให้กับสมาชิกปัจจุบันมีเงินในกองทุนประมาณ 50,000 บาท ถือเป็นสวัสดิการชุมชน ใช้เงินส่วนนี้ช่วยเหลือสมาชิกยามเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต

นอกจากนี้ยังมี “กลุ่มสร้างอาชีพ” คอยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวงแรงงาน เพื่อต่อยอดอาชีพให้แก่คนในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ มีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วม ทั้งการออกกำลังกายพร้อมกัน สวดมนต์ทำวัตรเย็นกิจกรรมสันทนาการ ร้องคาราโอเกะทุกวันอาทิตย์ เรียกได้ว่ามีพื้นที่ให้แก่คนทุกช่วงวัยได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

“หลังจากได้ย้ายมาอยู่ที่อาคารแปลง G แล้ว คุณภาพชีวิตของทุกคนดีขึ้นมาก ทั้งด้านความปลอดภัยและการมีส่วนร่วม มีการประสานงานและแก้ไขปัญหาระหว่างการเคหะแห่งชาติกับคณะกรรมการชุมชน มีการบริหารจัดการแบบคอนโดทั่วไปที่เรียก “นิติบุคคล” แต่ที่นี่เรียก “สำนักบริหารชุมชน” นำบทเรียนจากที่เก่ามาปรับปรุง หาแนวทางพัฒนาให้เป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน เน้นช่วยกันดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้ชุมชนอยู่ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

จึงอยากฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ระยะที่ 2, 3 และ 4 ว่า แปลง G เป็นโครงการนำร่องของโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงขณะนี้ทุกคนมาอยู่ที่นี่ได้ 5 ปีแล้ว คุณภาพชีวิตของทุกคนดีขึ้นมากจากการดูแลของการเคหะแห่งชาติ ขอยืนยันเลยว่าที่นี่มีระบบการบริหารจัดการดีมาก การอยู่อาศัยเป็นสัดส่วน สะอาด มีลิฟต์ใช้ สภาพแวดล้อมดีไม่มีขยะตกค้าง ทุกคนในชุมชนร่วมมือร่วมใจ ทำให้แปลง G เป็นเหมือนบ้านที่มีเสาเข็มที่แข็งแรงมีความมั่นคง ทำให้มีสิ่งดี ๆ ตามมา ทุกวันนี้คนในชุมชนชีวิตสะดวกสบายขึ้น อยู่แบบค่าเช่าหลักร้อยแต่วิวหลักล้าน มีเพื่อนบ้านที่อยู่ร่วมกันอย่างอุ่นใจ ซึ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะเราเริ่มต้นด้วยการเปิดใจและลงมือทำร่วมกัน” นายสมัยกล่าวย้ำ