เฟดเอ็กซ์มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนชุมชน เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 40 ปีในไทย

65

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx) บริษัทในเครือเฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (FedEx Corp.) (NYSE: FDX) หนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้าด่วนที่ใหญ่ที่สุดของโลก มอบเงินบริจาคจำนวน 40,000 บาท ให้มูลนิธิรักษ์ไทย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนด้อยโอกาสในประเทศไทย

ในโอกาสครบรอบ 40 ปีของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เฟดเอ็กซ์ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ  รวมถึงการเชิญชวนให้ลูกค้าได้มีส่วนในการเฉลิมฉลองโดยสามารถนำคะแนนในโปรแกรมสะสมคะแนนมาเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิรักษ์ไทย ลูกค้ากว่า 10% ได้เลือกการบริจาคเพื่อสนับสนุนองค์กรด้านการกุศล และเฟดเอ็กซ์ได้ทำการทบยอดบริจาคเพิ่มเติมรวมเป็นเงินจำนวน 40,000 บาท

เป็นเวลากว่า 4 ทศวรรษที่เฟดเอ็กซ์ได้มุ่งมั่นพัฒนาเครือข่ายการขนส่งเพื่อมอบการบริการที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้ และสนับสนุนธุรกิจของไทยในการแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ในการนำเข้าและส่งออก ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ใช้เครือข่ายและความเชี่ยวชาญในการส่งมอบสิ่งดี ๆ เพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง เฟดเอ็กซ์บ่มเพาะเยาวชนไทยให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ผ่านโครงการริเริ่มระยะยาว ประกอบด้วยโครงการประจำปี FedEx/Junior Achievement International Trade Challenge ค่ายแนะแนวทางอาชีพร่วมกับหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสวนสุนันทาเพื่อแนะแนวและส่งมอบประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ให้กับนักศึกษาอีกด้วย