“เรย์ ทอมลินสัน” ผู้คิดค้นอีเมลคนแรกของโลกเสียชีวิตแล้ว!

639

บีบีซีไทย รายงานว่า นายเรย์ ทอมลินสัน โปรแกรมเมอร์ชาวอเมริกัน ผู้คิดค้นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลเป็นคนแรกของโลก เสียชีวิตแล้วในวัย 74 ปี ด้วยเหตุหัวใจวาย

นายทอมลินสันได้ชื่อว่า เป็นผู้ริเริ่มใช้เครื่องหมาย @ เพื่อสร้างอีเมลแอดเดรสเป็นคนแรก โดยเขาได้ทดลองส่งอีเมลฉบับแรกของโลกเมื่อปี 1971 ในระบบอาร์ปาเน็ต ซึ่งเป็นระบบเชื่อมโยงสื่อสารต้นแบบที่มีมาก่อนอินเทอร์เน็ต

ก่อนหน้าการคิดค้นอีเมลของทอมลินสัน มีผู้ประดิษฐ์ระบบที่สามารถส่งข้อความจากผู้ใช้ระบบคนหนึ่งไปยังผู้ใช้คน อื่น ๆ ได้แล้วก็จริง แต่ก็ใช้งานได้กับบรรดาผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การที่ทอมลินสันนำเครื่องหมาย @ เข้ามาแยกชื่อของผู้ใช้ออกจากชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้ส่งข้อความระหว่างเครื่องและเครือข่ายได้

การส่งอีเมลครั้งแรกของโลก เป็นการส่งข้อความระหว่างคอมพิวเตอร์สองเครื่องที่ตั้งอยู่ติดกัน ที่บริษัท Raytheon BBN Technologies ที่นายทอมลินสันทำงานอยู่ โดยเขาบอกว่า จำไม่ได้เสียแล้วว่าข้อความแรกที่ส่งอีเมลไปนั้นคืออะไร

ที่มา บีบีซีไทย