BDMS รับมอบ ‘กาแฟ ทรู คอฟฟี่คัพ’ พร้อมส่งต่อสู่บุคลากรทางการแพทย์ ที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์นี้

36

นายบุรณัชย์ ลิมจิตติ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ด้านการตลาดต่างประเทศ, โฆษณา และประชาสัมพันธ์ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS เป็นผู้แทนรับมอบผลิตภัณฑ์กาแฟ ทรู คอฟฟี่คัพ ในรูปแบบพร้อมดื่ม จำนวน 3,000 แก้ว มูลค่า 117,000 บาท จากนางสาวณฐ เตชะวรรณเวคิน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทรูไลฟ์สไตล์ รีเทล จำกัด เพื่อส่งต่อให้แก่ทีมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลและคลินิกในเครือ BDMS ได้แก่ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล และบีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์ COVID 19 นี้