ททท. เดินหน้าฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยุคดิจิทัล

24

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยยุคดิจิทัล (Empowering Tech Tourism) โครงการที่จะช่วยฟื้นฟู ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้อุตสาห กรรมการท่องเที่ยวไทยกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง โดยการรวบรวมนวัตกรรมที่พร้อมใช้งานจากผู้พัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ใน 3 ด้าน ได้แก่ การบริหารต้นทุนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ (Cost Efficiency) การปรับปรุงกระบวน การทางธุรกิจ (Process Optimization) การพัฒนาบุคลากรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (Human Development) และส่งเสริมให้ผู้ประกอบด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนำนวัตกรรมไปใช้งานเพื่อเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจ พร้อมเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าร่วมโครงการเพื่อจับคู่ทางธุรกิจกับวัตกรรมที่สนใจ สร้างโอกาสให้กับผู้พัฒนานวัตกรรมเติบโตต่อไป โดยมีเเพล็ตฟอร์มภายใต้ชื่อ www.empoweringtechtourism.com เป็นที่ศูนย์กลางของโครงการ

อีกทั้งยังมีการจัดงานนวัตกรรมไทยพบผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ, เชียงใหม่และภูเก็ต เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ การออกบูธจัดแสดงนวัตกรรมเพื่อผู้ประกอบการ การสัมมนาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คลีนิกให้คำปรึกษาเพื่อผู้ประกอบการ และการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารของโครงการได้ที่ www.empoweringtechtourism.com และ www.facebook.com/empoweringtechtourism

พร้อมกันนี้ได้เตรียมจัดงานแถลงข่าวพิธีเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล (Empowering Tech Tourism)” โดยได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และการเสวนาในหัวข้อ “ฟื้นฟู ส่งเสริม สร้างโอกาสอุตสาห กรรมการท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืน” โดยมี นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ผู้บริหารจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) หรือตัวแทน และ ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น. ถ่ายทอดสดจากโรงแรม Lancaster Bangkok ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ผู้สนใจสามารถเข้าชมการถ่ายทอดสดได้ทาง facebook หรือ Youtube : empoweringtechtourism