PMH Holding(พีเอ็มเอช โฮลดิ้ง) มอบนวัตกรรรม IOT ช่วยเหลือบุคลาการทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลชลบุรี

58

บริษัท พีเอ็มเอช โฮลดิ้ง จำกัด(PMH Holding Co.,Ltd)  นำโดย นายฉัตรชัย ตั้งจิตตรง ประธานกรรมการ (สูทดำกลาง)  ทำการบริจาคสายรัดข้อมือเพื่อช่วยวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพแบรนด์ POMO จำนวน 20 เครื่อง พร้อมระบบมอนิเตอร์สุขภาพ ให้กับโรงพยาบาลชลบุรี โดยถือเป็นการใช้นวัตกรรมของทางบริษัทมาช่วยเหลือสังคมในช่วงวิกฤติโควิด-19 และเพื่อเป็นการช่วยเหลือบุคลการทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วย โดยไม่ต้องมีการสัมผัสระหว่างกัน ซึ่งถือเป็นการใช้นวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อทางการแพทย์ พร้อมทั้งเป็นการลดการติดเชื้อไวรัสได้อีกช่องทางหนึ่ง โดยมี นพ.องอาจ ดีศิริ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี เป็นผู้รับมอบ