“ข้าวเพื่อหมอ” จับมือ “WRS” เปิด Call Center สอบถามข้อมูลได้ทุกวัน

7

โครงการ “ข้าวเพื่อหมอ” ร่วมกับ “เวิลด์ รีวอร์ด โซลูชั่น” Silver Voyage Club และมูลนิธิคุวานันท์ เปิดศูนย์รับข้อมูล (Call Center) 02-0169910 ทุกวัน เพื่อจัดทำ/ส่งต่อ อาหาร อุปกรณ์ที่จำเป็นให้แก่บุคลการทางการแพทย์ และผู้เดือดร้อนจากโควิด-19

นางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ และผู้ก่อตั้งโครงการ “ข้าวเพื่อหมอ” (Food For Fighters) เปิดเผยว่า โครงการ “ข้าวเพื่อหมอ” ได้รับการสนับสนุนจาก “เวิลด์ รีวอร์ด โซลูชั่น” Silver Voyage Club ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้าน CRM ชั้นนำของเมืองไทย ในการเปิดศูนย์รับข้อมูล หรือ Call Center ที่หมายเลข 02-0169910 เป็นประจำทุกวันในเวลา 09.00-17.00 น.

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สนใจซึ่งติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมาก ได้สอบถามข้อมูลในการบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง ผักผลไม้ ปรอทวัดอุณหภูมิ ชุด PPE บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เครื่องปรุง ฯลฯ รวมไปถึงการให้ร้านอาหารในเครือข่าย “ข้าวเพื่อหมอ” จัดทำข้าวกล่อง ผลไม้กล่องส่งให้แก่โรงพยาบาลสนาม หรือโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อบุคคลการทางการแพทย์ และอาสาสมัคร หรือกลุ่มคนเปราะบาง ชุมชนแออัด ฯลฯ

“โครงการข้าวเพื่อหมอ ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการจัดทำ ส่งต่อ การบริจาคต่างๆ ให้ถึงมือบุคลากรทางการแพทย์ และผู้เดือดร้อนจากโควิด-19 โดยเฉพาะในเรื่องของอาหารและสิ่งของจำเป็น สำหรับผู้ป่วย ผู้กักตัว ล่าสุดเราได้รับมอบข้าวหอมมะลิอินทรีย์จากทีมกล้าอาสา จำนวน 2 ตัน ซึ่งระดมทุนซื้อมาจากเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม และจะนำไปทำข้าวกล่องได้ราว 3 หมื่นกล่อง ส่งให้คุณหมอ คุณพยาบาล ที่กำลังทำงานหนัก และคนที่เดือดร้อนจากโควิด-19 อีกเป็นจำนวนมาก การได้ WRS ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการประสานงานเป็นศูนย์รับข้อมูลทำให้ทีมทำงานได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น” นางสาวพันชนะกล่าว

ด้าน นายจักรพันธ์ รัตนเพชร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวิลด์ รีวอร์ด โซลูชั่น จำกัด ผู้บริหาร Silver Voyage Club กล่าวว่า ตั้งแต่การระบาดของโรคโควิด-19 ในปีที่แล้วเป็นต้นมา “เวิลด์ รีวอร์ด โซลูชั่น” หรือ “WRS” รับหน้าที่หลักในการสนับสนุนโครงการ “ข้าวเพื่อหมอ” จัดส่งอาหารและอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้เดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆ ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล และการระบาดครั้งล่าสุดนี้ WRS ใช้ทีมคอลเซ็นเตอร์ มาช่วยในการประสานข้อมูลต่างๆ ให้โครงการ ซึ่งนับเป็นความภูมิใจของทุกคนเพราะสามารถปรับเปลี่ยนทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามสถานการณ์ได้