“โรงพยาบาลนวเวช” ร่วมยินดีกับครอบครัวแรกที่คลอดที่นวเวช

9

ทีมแพทย์และพยาบาล “โรงพยาบาลนวเวช” โรงพยาบาลแห่งใหม่ย่านเกษตรนวมินทร์ รัชดา-รามอินทรา ที่มุ่งให้บริการทางการแพทย์ที่ดีและเข้าถึงง่าย ร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัว คุณฐกฤต-คุณภัคสิตา พินิจสัชญา ในโอกาสให้กำเนิดบุตรชาย น้องพัฑฒิพงษ์ พินิจสัชญา ซึ่งนับเป็นทารกคนแรกที่คลอดที่โรงพยาบาลนวเวช โดยการดูแลของสูตินรีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์